Potpisivanje ugovora o dodjeli koncesija za izgradnju vjetroparka na Vlašiću

Potpisivanje ugovora o dodjeli koncesija za izgradnju vjetroparka na Vlašiću

Generalni direktor Elektroprivrede BiH Elvedin Grabovica i ministar za privredu u Srednjobosanskom kantonu Sedžad Milanović potpisat će danas u prostorijama Vlade Srednjobosanskog kantona ugovore o dodjeli koncesija za izgradnju vjetroparka na platou Vlašića snage do 50 megavata. Potpisivanju će prisustvovati premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo i članovI Uprave EP BiH, saopšteno je iz te kompanije. Realizacijom projekta

Generalni direktor Elektroprivrede BiH Elvedin Grabovica i ministar za privredu u Srednjobosanskom kantonu Sedžad Milanović potpisat će danas u prostorijama Vlade Srednjobosanskog kantona ugovore o dodjeli koncesija za izgradnju vjetroparka na platou Vlašića snage do 50 megavata.

Potpisivanju će prisustvovati premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo i članovI Uprave EP BiH, saopšteno je iz te kompanije. Realizacijom projekta pripreme i izgradnje vjetroelektrana na deset lokacija ostvaruju se direktne finansijske koristi za Kanton, razvoj i izgradnju putne infrastrukture šireg područja Vlašića, te lokalne zajednice.

Izgradnja vjetroelektrana je planirana na deset lokacija “žPanje I”, “žPanje II”, “žPaklarske stijene”, “žOstrik”, “žDevećani”, “žPlaninarski dom”, “žBrajlovica”, “žÃenetić”, “žOkolina kote 1616” i “žOkolina kote 1767”.

Kako navode iz EP  BiH, potpisivanjem ugovora stvara se mogućnost korištenja energije vjetra u srednjoj Bosni u svrhu proizvodnje električne energije, čemu je i lokalna zajednica dala značajnu podršku.

Na lokaciji budućeg vjetroparka na platou Vlašić, bit će realizovan program istražnih mjerenja parametara vjetra po međunarodno priznatim standardima.

Elektroprivreda BiH potpisivanjem ugovora, između ostalog, preuzima obavezu projektovanja, finansiranja, izgradnje i održavanja vjetroelektrana po DBOT sistemu (Desing, Build, Operate i Transfer).

Koncesija je dodijeljena na period od 30 godina sa mogućnošću produženja ugovora, tokom kojih će EP BiH uplaćivati naknadu za koncesiju u visini od 1,5 procenata ukupne vrijednosti proizvedene električne energije iz postrojenja koje koristi ovaj obnovljivi izvor energije.

Korištenje obnovljivih izvori energije u svrhu proizvodnje električne energije je već postao imperativ modernih i velikih kompanija, kako u Evropi i šire, tako i u okruženju i kod nas.

Podsticanjem proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, posebno vjetra, osigurava se zaštita okoline, smanjenje uticaja upotrebe fosilnih goriva na okolinu, kroz smanjivanje emisije ugljen dioksida i drugih stakleničkih gasova, kaže se u saopštenju EP BiH.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply