Potpisivanje Ugovora o koncesiji za izgradnju i korištenje HE “žJanjići”

Potpisivanje Ugovora o koncesiji za izgradnju i korištenje HE “žJanjići”

Upriličeno potpisivanje Ugovora o koncesiji za izgradnju i korištenje Hidroelektrane “žJanjići” na rijeci Bosni, a po samoinicijativnoj ponudi JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo. Ugovor će potpisati Erdal Trhulj, federalni ministar energije, rudarstva i industrije, dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor Elektroprivrede BiH i Amil Kamenica, izvršni direktor za kapitalne investicije. Ugovor o koncesiji se zaključuje na

Upriličeno potpisivanje Ugovora o koncesiji za izgradnju i korištenje Hidroelektrane “žJanjići” na rijeci Bosni, a po samoinicijativnoj ponudi JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo. Ugovor će potpisati Erdal Trhulj, federalni ministar energije, rudarstva i industrije, dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor Elektroprivrede BiH i Amil Kamenica, izvršni direktor za kapitalne investicije. Ugovor o koncesiji se zaključuje na period od 30 godina, sa mogućnošću produženja.

Za koncesiju je utvrðena jednokratna novčana naknada od 1.572.096 KM, odnosno u visini 2,27 posto ukupne investicione vrijednosti projekta HE “Janjići”, a koja treba biti uplaćena 30 dana nakon potpisivanja Ugovora o koncesiji. Godišnja/tekuća koncesiona naknada za korištenje vodnog dobra za proizvodnju električne energije iznosi od 2,43 posto od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog prodajom električne energije i pomoćnih usluga iz HE i ne može bili manja od 1,5 posto od projektovanog godišnjeg prihoda.

Izgradnja HE “žJanjići,” protočne pribranske elektrane instalisane snage 13,3 MW i godišnje proizvodnje 68 GWh, zajednički je  interes JP Elektroprivreda BiH i društvene zajednice. Električna energija proizvedena u ovoj kategoriji
objekata ima karakter čiste energije i doprinijet će ukupnom smanjenju emisije CO2, NOx i ostalih zagaðujućih materija.

Izgradnjom HE “žJanjići” postići će se  i pozitivni socijalni efekti. Pored  zapošljavanja domaće graðevinske operative, lokalna zajednica će kroz naplatu dijela koncesione naknade i ostalih naknada dobiti redovan izvor prihoda za unapreðenje vlastite infrastrukture. Izgradnjom ovog objekta Elektroprivreda BiH daje konkretan doprinos u povećanju instalisanih proizvodnih kapaciteta na bazi obnovljivih izvora energije, što je usklaðeno sa zahtjevima Evropske unije i predstavlja strateški interes Bosne i Hercegovine i Federacije BiH.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply