Povećanje cijena gasa u Kantonu Sarajevo do 23 posto?

Povećanje cijena gasa u Kantonu Sarajevo do 23 posto?

Isporuka gasa Sarajevogasa danas je bila umanjena za 50 posto velikim potrošačima u KS. Razlog je dugovanje Sarajevogasa prema BH Gasu. Ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša KS Zlatko Petrović izjavio je kako umanjivanja isporuke gasa više neće biti i najavio mjere rješavanja ovog dugogodišnjeg problema. “Osnovni problem za snabdijevanje gasom, proizvodnju i distribuciju toplotne energije, je neekonomska cijena, prije

Isporuka gasa Sarajevogasa danas je bila umanjena za 50 posto velikim potrošačima u KS. Razlog je dugovanje Sarajevogasa prema BH Gasu.

Ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša KS Zlatko Petrović izjavio je kako umanjivanja isporuke gasa više neće biti i najavio mjere rješavanja ovog dugogodišnjeg problema.

“Osnovni problem za snabdijevanje gasom, proizvodnju i distribuciju toplotne energije, je neekonomska cijena, prije svega proizvodnje i distribucije toplotne enrgije. Taj disparitet stalno želimo promijeniti i to će biti jedan do novih poteza ovog ministarstva, najavljen prije godinu dana. Uslijedit će u momentu kada odluči Vlada KS i kada bude spremna provesti politiku najugroženije kategorije stanovništva – penzionera”, rekao je na današnjoj koneferenciji za novinare kantonalni resorni ministar Zlatko Petrović

Zbog neekonomskih cijena, tvrdi ministar Petrović, postoji redovno plaćanje, ali ne postoji dovoljno uplata Toplana prema Sarajevogasu i Sarajevogasa prema BH Gasu.

“Do sada smo imali pokrivanje gubitaka Toplanama, gdje se dio prebacivao Sarajevogasu, odnosno BH Gasu. Te budžetske stavke su izbrisane sa obrazloženjem da će se ući u sistem nove tarifne politke i ekonomskih cijena. Još nismo to uradili, tako da svaki mjesec imamo ogromnu dubiozu između potrošenog i plaćenog”, dodao je ministar Petrović.

Nezavisna komisija koju je angažovala Vlada KS, kako bi analizirala stanje u ovoj oblasti, izašla je s prijedlogom Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša KS, u kojem se predlaže poskupljenje gasa za 45 posto. Strategija resornog ministarstva je da naprave korekciju cijena uz poskupljenje od 23 posto te donesu zakon o konsolidaciji javnih komunalnih preduzeća, kojim će se riješiti pitanje između Toplana, Sarajevogasa i BH Gasa.

“S obzirom na to da je ruski poručilac snizio cijenu gasa za 15 posto, nama će s cijenama distribucije biti umanjenje od devet posto. Od Toplana je zatraženo da umanje troškove za 10 posto kroz racionalizaciju plata i nezapošljavanje, čime bi za 19 posto umanjili dugovanja”, rekao je Petrović

Uz prijedlog Nezavisne komisije o uvećanju cijena od 43 posto, odnosno Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša KS od 23 posto, pitanje dugovanja bi mogli biti riješeno.

“Želim naglasiti da ovo nije odluka Vlade KS, već prijedlog Nezavisne komisije. Imat ćemo potpunu mobilizaciju 10 miliona KM u budžetu za socijalne slučajeve i bit će napravljena posebna politika. Ako ovu strategiju ne provedemo u djelo naći ćemo se u situaciji da narednu zimu ili proljeće ostanemo bez gasa i nećemo imati nikakvog izlaza”, istakao je Petrović.

Naredne sedmice u sredstvima javnog informisanja bit će objavljen i javni oglas, kojim će biti pozvani svi građani koji su u stanju socijalne potrebe da verifikuju to kako bi mogli biti subvencionirani sredstvima iz budžeta KS.

 

Izvor: klix

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu