Poziv za prijavu na prvu obuku Implementatora energetske efikasnosti

Poziv za prijavu na prvu obuku Implementatora energetske efikasnosti

Centar zaedukaciju i podizanjesvijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti Energis uz podršku Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ organizira prvi program obuke za IMPLEMENTATORE ENERGETSKE EFIKASNOSTI u okviru projekta ‘Obrazovanje odraslih u BiH’. Obuka ima za cilj povećanje tehničkih znanja i sposobnosti u oblasti energetske efikasnosti radi lakšeg prilagođavanja rastućim troškovima energije u kompanijama. Trodnevna

Centar zaedukaciju i podizanjesvijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti Energis uz podršku Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ organizira prvi program obuke za IMPLEMENTATORE ENERGETSKE EFIKASNOSTI u okviru projekta ‘Obrazovanje odraslih u BiH’.

Obuka ima za cilj povećanje tehničkih znanja i sposobnosti u oblasti energetske efikasnosti radi lakšeg prilagođavanja rastućim troškovima energije u kompanijama.

Trodnevna obuka fokusirat će se na razvoj implementatora energetske efikasnosti koji će, pored ostalog, biti zaduženi za poboljšanje energetske efikasnosti na nivou kompanije ili institucije u kojoj rade.

Obuka je namijenjena slijedećim osobama:

– Nezaposlenim osobama koje će steći dodatna znanja i vještine i tako povećati šanse za pronalaženje zaposlenja,

– Zaposlenim osobama koje upravljaju troškovima energije u sklopu svojih radnih mjesta u svrhu dodatnog razvijanja znanja i vještina o poboljšanju energetske efikasnosti i ostvarivanja ušteda njihovim kompanijama,

– Zaposlenim osobama u državnim institucijama koje su odgovorne za korištenje energije u svojim zgradama, i

– Svim zainteresiranim osobama čije su poslovne aktivnosti u domenu korištenja/upravljanja energijom i energetskom efikašnošću.

Nakon trodnevnog programa, učesnici će steći slijedeća znanja:

– Razumjevanje osnovnih elemenata energetske efikasnosti i razloga za njihovo uvođenje,

– Kako napraviti i ostvariti plan uštede energije na nivou kompanije,

– Kako definisati listu prioritetnih aktivnosti za povećanje efikasnosti i smanjenje potrošnje energije u kompaniji,

– Kako praktično provesti “˜walk-through”™ (opći) energetski audit, odnosno procjenu energetske efikasnosti, u kompaniji ili instituciji,

– Kako mjere energetske efikasnosti mogu ostvariti uštede energije, smanjiti CO2 emisije, povećati znanje i stvoriti nova radna mjesta.

Obuka će se održati u Sarajevu tokom prve polovine decembra i u cijelosti je besplatna jer troškove snosi Njemačko društvo za međunarodnu saradnju GIZ.

Broj mjesta za polaznike je ograničen. Po uspješnom završetku obuke učesnici dobijaju potvrdu o učešću.

Preliminarne prijave i dodatne informacije na:

Tel: 033 227766 Fax: 033 203906

E-mail: info @ energis.ba

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply