Pravilnik o energetskom certificiranju objekata

Pravilnik o energetskom certificiranju objekata

Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 50 od 16.08.2010. godine Pravilnik o energetskom certificiranju objekata u pdf formatu možete preuzeti ovdjePriloge za Pravilnik možete preuzeti ovdje

Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 50 od 16.08.2010. godine

Pravilnik o energetskom certificiranju objekata u pdf formatu možete preuzeti ovdje

Priloge za Pravilnik možete preuzeti ovdje

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu