Preduzeće ViK Zenica planira da gradi malu hidroelektranu

Preduzeće ViK Zenica planira da gradi malu hidroelektranu

Na sjednici Vlade ZDK je donesena odluka o pristupanju provođenja procedure za dodjelu koncesije za izgradnju male hidroelektrane Kamenolom, snage 95 kilovata, koja bi se gradila kao sastavni dio magistralnog cjevovoda pitke vode sa vodozahvata Kasapovići.

Odobrenju za pokretanja procedure gradnje ove mini hidrocentrale, na lokalitetu Kamenolom-Crkvice u neposrednoj blizini gradske zone, prethodilo je utvrđivanje javnog interesa i pribavljene saglasnosti Grada Zenice, a na osnovu samoincijativnog zahtjeva Javnog preduzeća ViK Zenica.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona zadužila je Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da provede postupak javnog prikupljanja ponuda za gradnju male hidroelektrane Kamenolom kod Zenice.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply