Premijer Federacije BiH: U 2013. investicioni zamah u energetskom sektoru

Premijer Federacije BiH: U 2013. investicioni zamah u energetskom sektoru

Nermin Nikšić kazao je da trendovi na svjetskim tržištima ukazuju da unapređenje energetskog sektora kao nosioca razvoja zemlje nema alternativu i da BiH tu ima veliku šansu. Premijer FBiH Nermin Nikšić kazao je da trendovi na svjetskim tržištima ukazuju da unapređenje energetskog sektora kao nosioca razvoja zemlje nema alternativu i da BiH tu ima veliku šansu. On je

Nermin Nikšić kazao je da trendovi na svjetskim tržištima ukazuju da unapređenje energetskog sektora kao nosioca razvoja zemlje nema alternativu i da BiH tu ima veliku šansu.

Premijer FBiH Nermin Nikšić kazao je da trendovi na svjetskim tržištima ukazuju da unapređenje energetskog sektora kao nosioca razvoja zemlje nema alternativu i da BiH tu ima veliku šansu.

On je danas u Sarajevu, govoreći na ekonomskoj konferenciji “Put ka oporavku-odgovor na krizu”,  istaknuo da BiH u tom kontekstu ne smije dozvoliti greške iz prošlosti, odnosno najave megalomanskih projekata, bez pripreme.

“Zbog toga smo protekle godine pripremili čitav pravni okvir za uređenje energetskog sektora, a rezultat tih aktivnosti je strateško partnerstvo sa Shellom na poslovima istraživanja i pripreme za eksploataciju nafte u FBiH. Proteklih godinu dana uloženi su značajni napori i za revitalizaciju i modernizaciju rudnika u FBiH i nivo investicija u rudnike će dostići 130 miliona KM”, kazao je Nikšić.

Istaknuo je da se u 2013. u energetskom sektoru FBiH očekuje investicioni zamah, prvenstveno početkom realizacije projekta zamjene bloka 7 u TE Tuzla,  te izgradnjom hidrocentrale Vranduk i vjetroparka Podveležje.

Dodao je da postoji potreba da se i sistem koncesija u FBiH značajno poboljša, jer na federalnom nivou gotovo da nema prihoda od datih koncesija, dok kantoni bilježe neznatne prihode.

“Poboljšanje sistema davanja koncesija će se bazirati na principima zaštite javnog interesa i određivanja realnih vrijednosti za date koncesije, ali i povlačenja kvalitetnih stranih investicija. Vlada FBiH je poslala u parlamentarnu proceduru Nacrt zakona o koncesijama koji je osnov za ostvarenje planova u toj oblasti”, rekao je premijer FBiH.

Također je istaknuo da Vlada planira i donošenje zakonske regulative o javno-privatnom partnerstvu, što će umnogome povećati investicione kapacitete, posebno u sektoru putne infrastrukture, ali i energetike.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu