Primjer iz regije: Bioelektrana u Botošu – “Zelena struja” sa banatskih njiva

Primjer iz regije: Bioelektrana u Botošu – “Zelena struja” sa banatskih njiva

Ovo je bio prvi pogon za proizvodnju električne i toplotne energije iz biogasa na bazi biomase različitog porijekla u ovom regionu.

Kompanija Bioelektra je 4. oktobra u Botošu kraj Zrenjanina pustila u rad elektranu na biogas u koju je uloženo 2,5 miliona eura.

Glavni proizvod elektrane je električna energija koju će preuzimati Elektroprivreda Srbije, a sekundarni su toplotna energija i visokokvalitetna organska đubriva. Sirovine su obezbijeđene iz sopstvenih izvora ili od kooperanata.

Razvoj bioelektrane u tri faze

Predviđeno je da se elektrana razvija u tri faze, sa ukupnom snagom od 1,8 megavata (MW) po realizaciji treće faze i očekivanom proizvodnjom od oko 15 miliona kilovat časova (kWh).

Investicija, u prvoj fazi vrijedna 2,5 miliona eura, dobila je i podršku Vlade Kraljevine Holandije u bespovratnom iznosu od 688.000 eura, kao i podršku od 275.000 dolara iz sredstava obezbijeđenih u okviru projekta “Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji” koji finansira Globalni fond za zaštitu životne sredine, a sprovodi organizacija UNDP u partnerstvu s Ministarstvom rudarstva i energetike.

Elektranu je izgradilo preduzeće “Bioelektra” u Botošu, vlasnika Branislava Pomoriškog, kao nastavak aktivnosti preduzeća “Mladost” iz tog sela koje obrađuje oko 1.000 hektara i ima dvije sjetve, zahvaljujući izuzetno vrijednom i funkcionalnom zalivnom sistemu.

“To su najprije prepoznali i podržali naša vlada, Vlada Holandije i Program Ujedinjenih nacija za razvoj, a potom holandska kompanija Host i Erste banka, na čemu smo im svima zahvalni”, rekao je Pomoriški.

Pogon Bioelektra u Botošu proizvodiće električnu i toplotnu energiju iz biogasa na bazi biomase različitog porijekla, a tu investiciju Erste banke je podržala kreditom od 1,2 miliona eura.

Elektranu je otvorio ministar rudarstva i energetike Vlade Republike Srbije Aleksandar Antić. On je ovom prilikom rekao da biolektrana predstavlja primjer potpuno inteligentnog projekta koji zaokružuje cijeli sistem i u kome se ništa ne baca, te da je primjer saradnje “zelene energije” i “zelene ekonomije”.

Ova objava je dio projekta “Energetske zadruge – zajednička incijativa za rješenje problema otpada sa farmi u Zeničko-Dobojskom kantonu” koji se implementira uz podršku Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona. Projekt ima za cilj da promoviše okolišno održivo ponašanje, razvije svijest i ojača ekološku kulturu građana kroz informisanje i poticanje na udruživanje i formiranje energetskih zadruga kroz koje će se zajedničkom incijativom vršiti ponovna upotreba otpada i omogućiti korištenje alternativnog izvora energije na farmama koristeći biogasna postrojenja za proizvodnju toplotne i električne energije u cilju smanjenja zagađenja okoliša u ruralnim područjima Zeničko-Dobojskog kantona.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu