Prioritetni objekti za projekte energetske efikasnosti u FBiH

Prioritetni objekti za projekte energetske efikasnosti u FBiH

Vlada FBiH usvojila je listu prioritetnih objekata za prvu godinu realizacije projekta “žEnergetska efikasnost u Bosni i Hercegovini” u Federaciji BiH. Na listi se, pored kliničkih centara u Sarajevu, Tuzli i Mostaru, nalaze i aneks Srednje škole “žPero Zečević” u Odžaku, Osnovna škola “žOrašje”, Mješovita srednja škola Bihać, OÅ  “žDruga” u Bosanskoj Krupi, OÅ  “žSrednje” u Ilijašu, IV

Vlada FBiH usvojila je listu prioritetnih objekata za prvu godinu realizacije projekta “žEnergetska efikasnost u Bosni i Hercegovini” u Federaciji BiH.

Na listi se, pored kliničkih centara u Sarajevu, Tuzli i Mostaru, nalaze i aneks Srednje škole “žPero Zečević” u Odžaku, Osnovna škola “žOrašje”, Mješovita srednja škola Bihać, OÅ  “žDruga” u Bosanskoj Krupi, OÅ  “žSrednje” u Ilijašu, IV osnovna škola u Mostaru, OÅ  “žMula Mustafa Bašeskija” u Visokom, kao i Arhitektonski i Građevinski fakultet u Sarajevu.

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH je zadužen da planira finansijska sredstva za obavljanje detaljnih enegetskih pregleda za sve objekte sa prioritetne liste, a Federalno ministarstvo prostornog uređenja da planira finansijska sredstva za izradu projektne dokumentacije za objekte sa prioritetne liste u okviru kliničkih centara u Sarajevu, Tuzli i Mostaru, a za koje su prethodno izvršeni detaljni energetski pregledi.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu