PRIRUČNIK ZA ODRŽIVO PODUZETNIŠTVO

PRIRUČNIK ZA ODRŽIVO PODUZETNIŠTVO

Udruženje - Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti (Energis) objavljuje Priručnik za održivo poduzetništvo u sklopu projekta "Jačanje održive i ekološki prihvatljive poduzetničke kulture mladih u Kantonu Sarajevo"

Priručnik za održivo poduzetništvo

Ova objava je dio projekta “Jačanje Održive i Ekološki Prihvatljive Poduzetničke Kulture Mladih u Kantonu Sarajevo” koji Udruženje – Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti (Energis) implementira uz podršku Centra za razvoj i podršku (CRP) u okivru projekta GEAR – Green Economy for Advanced Region / GEAR – Zelena ekonomija za razvoj regiona, finansiranog od strane Evropske unije.

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Energis-a i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije i Centra za razvoj i podršku

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu