Privatni snabdjevači nude kompanijama i do 20 posto niže cijene struje

Privatni snabdjevači nude kompanijama i do 20 posto niže cijene struje

Iako je tržište električne energije u BiH od 1. siječnja/januara 2015. otvoreno za sve kupce činilo se da ipak nema tolikog interesa kod kompanija i građana za promjenu tradicionalnih opskrbljivača kao što su elektroprivrede. Ipak, najnoviji trendovi pokazuju da kompanije sve više počinju razmišljati o promjeni dobavljača osobito što, kako saznajemo, dosta njih sada kompanijama nude cijene struje niže i do 20 posto.

Na upit zašto je došlo do ove promjene i koliki je interes kompanija Ognjen Marković, direktor USAID Energy Investment Activity- EIA projekta, kaže da su se od 1.1.2016. godine stekli uvjeti koji su potaknuli i neovisne snabdjevače i kupce priključene na distributivnu mrežu (industrijske i uslužne djelatnosti) da se pojave na tržištu, prvi da nude električnu energiju, a drugi da kupuju.

”Okolnosti o kojima se govori su praktična implementacija donesenih pravila za rad tržišta i sniženje veleprodajnih cijena električne energije u regionu što je omogućilo neovisnim snabdjevačima da ponude bolje uvjete jednoj kategoriji kupaca od tradicionalnih snabdjevača”, navodi on.

Ističe da bi privatni biznisi trebali imati interesa za ove nove okolnosti, posebno oni kod kojih električna energija čini značajan dio u strukturi troškova rada i proizvodnje.

“Ponude cijena i usluga koje daju neovisni snabdjevači su takve da kupci vide svoj ekonomski interes u tome. Naravno, kod izbora ospkrbljivača treba biti pažljiv, ne srljati, jer je pouzdanost/kvalitet istog vrlo važan element odluke kupca”, navodi naš sugovornik.

Dodaje da je do sada već nekoliko kupaca promjenilo snabdjevača, te a ih još više njih planira to uraditi uskoro. Kaže da nema točne podatke, ali prema procjenama taj bi se broj mogao kretati oko 10 kupaca. Govoreći o trendovima koje možemo očekivati navodi da električna energija postaje tržišna roba na čiju cijenu utiče više faktora, između ostalog klimatski faktori, potrošnja električne energije u regionu, razvoj/izgradnja proizvodnih objekata iz obnovljivih izvora, primjena mjera energetske efikasnosti i izgradnja konvencionalnih elektrana, pa je teško sa sigurnošću govoriti o dugoročnim trendovima.

”Ali kako stvari sada stoje, tržište električne energije će se i dalje razvijati i povećavat će se se broj kupaca koji mijenjaju svog snabdjevača”,navodi on.

Tome u prilog ide analiza Centra za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti Energis koju u radili prije otvaranja tržišta, a koja je pokazala da bi radi smanjenja troškova električne energije 68,75% građana bi promijenilo snabdjevača ukoliko bi dobili povoljnije cijene električne energije od nekog drugog.

Od ukupno ispitanih građana samo 7% njih je bilo zadovoljno trenutnim snabdjevačem i ne bi ga mijenjali, dok 22,50% od ispitanih ne bi mijenjali snabdjevača jer ne žele da rizikuju opskrbu električnom energijom, stoji u njihovom istraživanju.
Podsjetimo, da je tržište električne energije u BiH otvoreno za sve kupce od 1.1.2015. godine, ali tada samo veliki potrošači, Aluminij i BSI Jajce, izašli na tržište i tamo kupovali električnu energiju. Kupci priključeni na distributivnu mrežu su ostajali vjerni elektroprivredama.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply