Probno puštanje HE Bočac 2 u januaru 2018. – Početak gradnje HE Krupa krajem sljedeće godine

Probno puštanje HE Bočac 2 u januaru 2018. – Početak gradnje HE Krupa krajem sljedeće godine

Izgradnja hidroelektrane Bočac 2 na Vrbasu napreduje u skladu sa planom i do jeseni bi trebalo da bude završen građevinski dio posla, istakli su u preduzeću Hidroelektrane na Vrbasu koje je investitor u ovom projektu.

Građevinci su do sada u potpunosti izmjestili dio saobraćajnice magistralnog puta M-16, a završeno je i iskopavanje nizvodnog zagata. Trenutno privode kraju iskopavanje uzvodnog zagata kako bi gradilišna jama bila u potpunosti izolovana od mogućeg plavljenja.

– Završetkom tih radova biće stvoreni uslovi za početak ugradnje prvih elemenata hidromehaničke opreme. Do oktobra bi trebalo da budu završeni svi građevinski radovi ukoliko hidrološke prilike u koritu Vrbasa budu na zadovoljavajućem nivou – rekao je direktor Hidroelektrana na Vrbasu Nedeljko Kesić.

Dodao je da bi prva testiranja opreme trebalo da budu obavljena u januaru 2018. godine, nakon čega će uslijediti tehnički prijem i pribavljanje upotrebne dozvole i sertifikata za proizvodno postrojenje.

– Planiramo da sve aktivnosti sprovedemo do početka maja 2018. godine kada očekujemo da postrojenje u potpunosti bude spremno za puštanje u rad – istakao je Kesić.

Vrijednost investicije je oko 40 mil KM, a Hidroelektrane na Vrbasu finansiraće je iz vlastitih sredstava. Instalisana snaga elektrane je deset megavata, sa očekivanom godišnjom proizvodnjom od 41 gigavat-časa. Sa takvim parametrima može ostvariti pravo na proizvodnju subvencionisane električne energije, što će je činiti visoko rentabilnom.

Bočac 2 niče na kompenzacionom jezeru hidroelektrane Bočac gdje je izgrađena brana i instaliranjem proizvodnih agregata biće omogućeno da bude iskorišćena potencijalna energija već akumulirane vode koja je do sada služila samo za regulisanje vodotoka Vrbasa nizvodno od brane.

Izvođač radova je laktaška firma Integral inženjering.

HE Krupa

Nedeljko Kesić je najavio da bi krajem 2018. godine trebalo da započne izgradnja hidroelektrane Krupa pod uslovom da gradnja elektrane Bočac 2 protekne po planu i preduzeće dobije koncesiju od Vlade RS. Instalisana snaga te elektrane trebalo bi da bude oko 15 megavata, a godišnja proizvodnja oko 76 gigavat-časova.

– Sproveli smo istražno-projektantske radove i sačinjen je idejni projekat prema kojem je procijenjena vrijednost investicije oko 56 mil EUR. Naše preduzeće će biti glavni finansijer iz vlastitih sredstava, a dio ćemo obezbijediti kreditom – rekao je Kesić.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply