Proizvodnja biogoriva iz drvne biomase

Proizvodnja biogoriva iz drvne biomase

Metoda razvijena na Aalto Univerzitetu u Finskoj omogućila je korištenje mikroba za proizvodnju butanola za biogoriva i druge industrijske hemikalije iz drvne biomase. Udruživanje proizvodne industrije butanola i biljnog materijala u moderne biorafinerije osiguralo bi značajne uštede u pogledu korištenja energije i proizvodnje goriva. Bio-butanol smatra se najprikladnijim prijevoznim gorivom zbog veće gustoće energije koja ga čini sličnim fosilnim

Metoda razvijena na Aalto Univerzitetu u Finskoj omogućila je korištenje mikroba za proizvodnju butanola za biogoriva i druge industrijske hemikalije iz drvne biomase.

Udruživanje proizvodne industrije butanola i biljnog materijala u moderne biorafinerije osiguralo bi značajne uštede u pogledu korištenja energije i proizvodnje goriva.

Bio-butanol smatra se najprikladnijim prijevoznim gorivom zbog veće gustoće energije koja ga čini sličnim fosilnim gorivima, a moguće ga je u višim koncentracijama miješati sa benzinom ili dizelom bez potrebe za modifikacijom motora.

Trenutno su škrob i šećerna trska najkorištenije sirovine za proizvodnju butanola. Novim procesom za dobivanje butanola moći će se koristiti drvo, meko drvo i reciklirana vlakna.

Za vrijeme studije, naučnici sa Univerziteta Aalto izmijenili su proces dobivanja papira, te su na taj način osim celuloze, uspjeli očuvati i druge šećere koji nastaju u procesu te su pogodni kao sirovina za mikrobe u proizvodnji bio-butanola.

Novi proces pomoći će u promicanju koncepta biorafinerija, te povećati udio rafiniranja drvnih ostataka koji se ne mogu koristiti u proizvodnji papirne pulpe. Osim toga, na taj će se način izbjeći daljnja prenamjena poljoprivrednog zemljišta u zemljišta na kojima se uzgajaju sirovine za proizvodnju biogoriva.

Izvor (croenergo.eu)

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply