Projekat Beep: više od 10 000 djece u toplim učionicama

Projekat Beep: više od 10 000 djece u toplim učionicama

Predstavljamo uspjeh koji je ostvaren u protekloj godini implementacijom projekta energetske efikasnosti. Najveći projekat energetske efikasnosti u BiH (BEEP – Bosnia Energy Efficiency Project) je tokom 2016. godine proveo aktivnosti provođenja mjera energetske efikasnosti na obnovi javnih objekata iz oblasti zdravstva i obrazovanja u Federaciji BiH.

U prošloj godini, u okviru ovog projekta, realizirane su mjere energetske efikasnosti na 18 javnih objekata u Federaciji BiH, a obnova se odnosila na osnovne škole, srednje škole, domove zdravlja i kliničke centre na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, Zeničko-dobojskog kantona i Sarajevskog kantona. U projekat je uloženo  preko 10.536.715,65 KM, dok je godišnja ušteda nakon provedbe mjera racionalnog korištenja energije procijenjena na  1.562.920 KM.

Projekat BEEP (Bosnia Energy Efficiency Project) je pozitivan primjer korištenja stranih ulaganja u energetsku efikasnost u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujući aktivnostima projekta BEEP u 2016. godini stvoreni su uslovi za ugodniji i kvalitetniji rad i boravak učenika i nastavnika u 13 škola Federacije BiH. Rekonstrukcijom škola omogućeno je da više od 10 000 djece prati nastavu u toplijim učionicama. Mjere energetske efikasnosti su također uspješno implementirane i na šest zdravstvenih ustanova sa područja Federacije BiH, od kojih su tri klinička centra u Sarajevu, Tuzli i Mostaru.

Aktivnosti projekta BEEP će se i u narednom periodu fokusirati na povećanje svijesti javnosti o energetskoj efikasnosti kao i nastaviti realizirati projekte obnove koji će primjenom mjera energetske efikasnosti smanjiti emisiju CO2. Također, ovaj projekt će nastaviti pružati podršku Vladi na ispunjavanju obaveza iz Sporazuma energetske zajednice, kojim se obvezala na implementiranje direktive EU iz oblasti energetske efikasnosti. Krajnji cilj je prikazati prednosti poboljšanja energetske efikasnosti u objektima javnog sektora i podržati razvoj prilagodljivih modela finansiranja energetske efikasnosti.

Danas je svakom pojedincu pristup efikasnoj energiji bitan za različita područja djelovanja. Održiva energetska efikasnost je prije svega prilika za usmjerenje najvažnijih korisnika, djece, na primjenu energetski efikasnih mjera, kako bi od najranijeg djetinjstva stvorili pozitivne navike kada je riječ o pametnoj upotrebi energije i očuvanju svoje zajednice.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply