Projekat instalacije solarnih panela na krovovima u SAD-u značajno napreduje

Projekat instalacije solarnih panela na krovovima u SAD-u značajno napreduje

US Department of Energy (Odjel energije Vlade SAD-a) dajući garanciju vrijednu 1,4 milijarde dolara je značajno pomogao projekat instalacije solarnih panela na krovovima industrijskih objekata širom Sjedinjenih Američkih Država. Cilj projekta je instaliranje 733 megavata (MW) fotonaponskih (PV) solarnih panela, što odgovara ukupnoj instalisanoj snazi u SAD-u u 2010. godini. Električna energija proizvedena u tim panelima će napajati

US Department of Energy (Odjel energije Vlade SAD-a) dajući garanciju vrijednu 1,4 milijarde dolara je značajno pomogao projekat instalacije solarnih panela na krovovima industrijskih objekata širom Sjedinjenih Američkih Država.

Cilj projekta je instaliranje 733 megavata (MW) fotonaponskih (PV) solarnih panela, što odgovara ukupnoj instalisanoj snazi u SAD-u u 2010. godini. Električna energija proizvedena u tim panelima će napajati električnu mrežu direktno, tj. neće se koristiti u objektima.

“Namjena ovog projekta nije samo u proizvodnji čiste, obnovljive energije već i za postizanje SunShot cilja koji nas obavezuje da postignemo konkurentne cijene solarne energije tačnije da ih izjednačimo sa cijenama drugih oblika energije do kraja desetljeća “, rekao je ministar energetike Chu.

“Osim toga,  projekat će stvoriti najmanje hiljadu radnih mjesta širom SAD-a i povećati našu globalnu konkurentnost u utrci za čistom energijom”, rekao je Chu. Očekuje se da će ovaj projekat proizvesti i do milion megavat sati godišnje, što dovoljno električne energije za oko 88.000 domaćinstava. U okviru programa postoji 20 proizvodnih
projekata koji će proizvesti solarne sisteme za generisanje 29 miliona megavat-sati godišnje, dovoljno da snabdjeva više od dva miliona domaćinstava električnom energijom.

Projekat Amp je program koji je odvojio oko 12 milijardi dolara kreditnih garancija za solarne proizvodne projekte. DOE je također zagarantovao finansijsku podršku drugim projektima kao što su tri geotermalna projekta i najveću svjetsku vjetroelektranu.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu