Sarajlije će se grijati toplom vodom iz Kaknja

Sarajlije će se grijati toplom vodom iz Kaknja
"Ovim projektom postigle bi se uštede od 100.000 tona CO2 na godišnjem nivou, smanjili troškovi u kompanijama, a bio bi dat i doprinos globalnoj borbi protiv klimatskih promjena"Anes Kazagić, Elektroprivreda BiH

Projekat koji sa žudnjom očekuju Sarajlije, jeste daljinsko grijanje iz TE Kakanj. Projekat prema mišljenjima stručnjaka ima niz benefita, a ključni za grad Sarajevo su: sigurnost snabdijevanja toplinskom energijom, poboljšanje okolinskog aspekta na lokalnoj i široj razini, niža cijena toplinske energije, ušteda primarne energije u gradu, poboljšanje imidža grada kroz uvođenje grijanja sa visokoefikasnom tehnologijom

Projekat koji sa žudnjom očekuju Sarajlije, jeste daljinsko grijanje iz TE Kakanj. Projekat prema mišljenjima stručnjaka ima niz benefita, a ključni za grad Sarajevo su: sigurnost snabdijevanja toplinskom energijom, poboljšanje okolinskog aspekta na lokalnoj i široj razini, niža cijena toplinske energije, ušteda primarne energije u gradu, poboljšanje imidža grada kroz uvođenje grijanja sa visokoefikasnom tehnologijom (kogeneracija), uz doprinos energetskoj efikasnosti na regionalnoj i nacionalnoj razini, doprinos održivom sistemu grijanja Sarajeva, mogućnost optimizacije troškovne efikasnosti za grijanje i doprinos projektu Sarajevo – smart City.

Osim benefita za grad Sarajevo, projekat ima velike benefiti za FBiH. Najvažniji su angažovanje domaćih prirodnih resursa ,domaće privrede i oslobađanje striktne ovisnosti od uvoznog i skupog gasa.

Anes Kazagić iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u okviru Energetskih dana u Sarajevu predstavio je projekat Daljinskog grijanja područja do/ i Sarajevaje iz TE Kakanj. Kazao je kako je projekat od velikog značaja za zajednicu.

“Cijelo područje od TE Kakanj do Sarajeva se grije na prirodni plin i pojedinačna ložišta na ugalj. U ovim uslovima ta riješenja iziskuju visoke troškove pogona tih sistema te imaju i loš uticaj na okolinu. Smisao ovog projekta je proširenje kogeneracije i TE Kakanj i korištenje toplinske energije od TE Kakanj do Sarajeva gdje bi se pojedinačna ložišta grupisala u jedno postrojenje, odnosno u TE Kakanj čime bi se pokrio konzum koji se grije iz različitih toplinskih sistema”, kazao je Kazagić.

Inače u okviru ovoga projekta realizovano je niz aktivnosti od 2010. godine do danas.

Kazagić kaže kako je 2014. godine podrška projektnoj studijskoj aktivnosti data od Ministarstva okoliša i turizma i Vlade FBiH, potpisan je Sporazum o sufinansiranju studije između Fonda za zaštitu okoliša FBiH i JP EPBiH, urađen je Programski zadatak od mješovite ekspertne grupe JP EPBiH – Toplane Sarajevo – MOFTER, odobren od strane Vlade FBiH.

Od oktobra 2014. godine do januara 2015. godine rađen je predternderski postupak za izradu projektne studije, a od febrara do aprila 2015. godine finalni tenderski postupak za izradu projektne studije.

“U junu ove godine počela je realizacija projektne studije koja bi trebala biti finalizirana u maju 2016. godine”, kazao je Kazagić.

Očekivani efekti na energetsku efikasnost i ekonomski aspekt su: ušteda primarne energije (uglja i plina), povećanje eflkasnosti procesa u TE Kakanj, ekonomski efikasnije korištenje postrojenja toplana Sarajevo u svrhu pokrivanja vršnih opterećenja te niža cijena grijanja za građane.

“Ovim projektom postigle bi se uštede od 100.000 tona CO2 na godišnjem nivou, smanjili troškovi u kompanijama, a bio bi dat i doprinos globalnoj borbi protiv klimatskih promjena”, kazao je Kazagić.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply