Projekti ulaganja u hidroenergiju BiH predstavljeni u Beču

Projekti ulaganja u hidroenergiju BiH predstavljeni u Beču

Na poziv i u organizaciji Međunarodne financijske korporacije (IFC), bosanskohercegovačka delegacija sačinjena od predstavnika ključnih državnih i entitetskih ministarskih nivoa sa ingerencijama iz oblasti energije, Privredne/Gospodarske komore FBiH, Elektroprivrede BiH, Elektroprivrede HZ HB, Elektroprivrede RS, Operatora za obnovljive izvore FBiH, Državne regulatorne komisije DERK, učestvuju na Konferenciji o hidropotencijalima Zapadnog Balkana još danas u Beču, a počela je 29. novembra.

Tokom prvog dana konferencije u ime delegacije iz FBIH, potpredsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić je prezentirao listu projekata iz oblasti hidroenergije koje je Vlada FBiH opredjelila kao prioritetne sa osnovnim podacima kao što su: nosilac projekta, lokacija, status, modeli partnerstva, te procijenjena vrijednost investicije.

Osvrnuvši se na ukupni hidropotencijal u BiH, Jašarspahić je istakao da se kroz izgradnju novih hidroelektrana uz rekonstrukciju postojećih, može doći do dodatnih 2.000 MW, te da se na preko 400 mikrolokacija na rijekama širom BiH može postići kumulativno povećanje od još 1.000 MW. Naravno, pri tome je ukazano na ingerencije pojedinih nivoa vlasti u postupcima realizacije takvih projekata.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply