Propisi EU

Propisi EU

Acquis communautaire (pravno naslijeđe EU) koje navodi Ugovor o uspostavi Energetske zajednice, koji je potpisan u Atini 25.10.2005. godine, a stupio na snagu 01.07.2006. godine Acquis o energiji Direktiva 2003/54/EC Evropskog parlamenta i Vijeća od 26.06.2003. o zajedničkim pravilima unutarnjeg tržišta električne energije Direktiva 2003/55/EC Evropskog parlamenta i Vijeća od 26.06.2003. o zajedničkim pravilima unutarnjeg

Acquis communautaire (pravno naslijeđe EU) koje navodi Ugovor o uspostavi Energetske zajednice, koji je potpisan u Atini 25.10.2005. godine, a stupio na snagu 01.07.2006. godine

Acquis o energiji

Rok za implementaciju ovih direktiva je 12 mjeseci od stupanja na snagu Ugovora, uz osiguranje da status kvalificiranog kupca najkasnije do 1. januara 2008. imaju svi kupci osim domaćinstava, a od 1. januara 2015. svi kupci.

Acquis o životnoj sredini

Acquis o konkurenciji

Nisu dozvoljene i bit će procjenjivane u skladu sa članovima 81, 82 i 87 Ugovora o uspostavi Evropske zajednice slijedeće aktivnosti:
  • Spriječavanje, ograničavanje ili poremećaj konkurencije,
  • Zloupotreba dominantne pozicije,
  • Pružanje javne pomoći koja uzrokuje ili prijeti poremećajem konkurencije.
Posebno, prema javnim preduzećima i preduzećima kojima su data posebna prava, u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu Ugovora poštivat će se odredbe Ugovora o uspostavi Evropske zajednice, posebno člana 86.

Acquis o obnovljivim energetskim resursima

članice Energetske zajednice će u okviru godine dana po stupanju na snagu Ugovora pripremiti plan za implementaciju acquis-a o obnovljivim energetskim izvorima.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu