Prva velika solarna elektrana u Saudijskoj Arabiji će se izgraditi u Mecci

Prva velika solarna elektrana u Saudijskoj Arabiji će se izgraditi u Mecci

Mecca, najsvetiji grad za Islam, planira postati prvi grad u Saudijskoj Arabiji koji će imati veliku elektranu koja proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energija. Gradonačelnik Meccae Osama al-Bar je izjavio da grad planira do petog januara izabrati grupu od bar 20 ponuđača za gradnju i upravljanje postrojenjem koje bi godišnje proizvodilo 385 GWh električne energije što bi

Mecca, najsvetiji grad za Islam, planira postati prvi grad u Saudijskoj Arabiji koji će imati veliku elektranu koja proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energija.

Gradonačelnik Meccae Osama al-Bar je izjavio da grad planira do petog januara izabrati grupu od bar 20 ponuđača za gradnju i upravljanje postrojenjem koje bi godišnje proizvodilo 385 GWh električne energije što bi uključivalo i 100 MW solarnih elektrana.

Cilj je postati prvi grad u Saudijskoj Arabiji, odnosno u cijelom muslimanskom svijetu koji ima vlastitu elektranu. To je najnoviji primjer kako Saudijska Arabija planira diverzificirati proizvodnju električne energije. Saudijska Arabija kao država planira potrošiti 109 milijardi dolara za proizvodnju iz solarnih elektrana do 2032.

Mecca ima otprilike 2 miliona stanovnika, te se nalazi nekih 70 kilometara južno od obale Crvenog mora. Saudijska Arabija trenutačno iz obnovljivih izvora proizvodi manje od 1% električne energije. Sama Saudijska Arabija ima duplo više sunčanih sati od bilo kojeg dijela Europe, te se procjenjuje da dobiva od 4,5-7 kW po kvadratnom metru, dok Grčka dobiva otprilike 1,7 kW kao najsunčanija država Europe.  Saudijski program za solar je pod vodstom King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy, instituta pod pokroviteljstvom Saudijske vlade i naftne firme Aramco.

Neka od postrojenja koja će davati električnu energiju za Meccu bi mogla koristiti i fosilna goriva i biomasu i vjetar, ali morati će imati neki minimum solara. Električna energija iz projekta će se koristiti za rasvjetu i u 35 tunela, te će time smanjiti količinu električne energije koju Mecca godišnje kupuje za 26,6 miliona dolara. U Saudijskoj Arabiji godišnja potrošnja električne energije raste za 8%, a sama Mecca godišnje dobija oko 7-8 miliona hodočasnika.

Developer solarne elektrane za Meccu će moći koristiti elektranu dok mu se investicija ne isplati, a posao će dobiti onaj ponuđač koji ponudi najkraći period upravljanja. Saudijska Arabija trenutačno ima oko 3 MW solara, a planira u iduće dvije decenije izgraditi 41.000 MW.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu