Prva vjetroelektrana u FBiH i zvanično u funkciji

Prva vjetroelektrana u FBiH i zvanično u funkciji

Vjetroelektrana koja je podignuta još 2008. godine, čiju je gradnju finansirala privatna firma “Suša Commerce”, snage je 350 kilovata, a koštala je, blizu pola miliona KM. U proteklom periodu čekalo se na uporabnu sistemsku proceduru. Ova vjetroelektrana (VE “Moštre 1″³) smještena je u naselju Zimča, u općini Visoko, a predviđena godišnja proizvodnja električne energije iznosi cca: 1,080 GWh.

Vjetroelektrana koja je podignuta još 2008. godine, čiju je gradnju finansirala privatna firma “Suša Commerce”, snage je 350 kilovata, a koštala je, blizu pola miliona KM.

U proteklom periodu čekalo se na uporabnu sistemsku proceduru.

Ova vjetroelektrana (VE “Moštre 1″³) smještena je u naselju Zimča, u općini Visoko, a predviđena godišnja proizvodnja električne energije iznosi cca: 1,080 GWh.

Proizvedena električna energija isporučivat će se u distributivni sistem JP “žElektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo.

Inače, vjetroelektrana je prva vjetroelektrana u Federaciji BiH.

Izvor: ViPromo

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu