Prva zgrada u svijetu koja koristi energiju algi se otvara u Njemačkoj

Prva zgrada u svijetu koja koristi energiju algi se otvara u Njemačkoj

Splitterwerk Architects su projektovali zgradu koju zovu BIQ a koja će koristiti energiju algi. Ova zgrada sa bio-prilagodljivom fasadom od mikroalgi je projektovana za Međunarodnu izložbu zgrada u Hamburgu. Kako bi napravili fasadu od algi, zgrada je prekrivena bio-reaktivnim škurama koji obuhvaćaju alge. Ove škure omogućuju algama da prežive i rastu brže nego što bi inače rasle,

Splitterwerk Architects su projektovali zgradu koju zovu BIQ a koja će koristiti energiju algi. Ova zgrada sa bio-prilagodljivom fasadom od mikroalgi je projektovana za Međunarodnu izložbu zgrada u Hamburgu.

Kako bi napravili fasadu od algi, zgrada je prekrivena bio-reaktivnim škurama koji obuhvaćaju alge. Ove škure omogućuju algama da prežive i rastu brže nego što bi inače rasle, a u isto vrijeme zasjenjuju unutrašnjost zgrade.

Dodatno bio-reaktori zadržavaju toplinsku energiju koju stvaraju alge, te se ta energija može iskoristiti za opskrbu zgrade. Kada bude dovršena, zgrada će biti proučena od strane znanstvenika i inženjera kako bi se cijeli koncept mogao unaprijediti za buduće projekte.

some_text

Sam projekt je kolaboracija Splitterwerk Architects, ARUP-a, Strategic Science Consulta Njemačke i Colt Internationala koji je dizajnirao škure.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu