Publikacija “Energija i okoliš u BiH Preporuke civilnog društva za brži put prema EU”

Publikacija “Energija i okoliš u BiH  Preporuke civilnog društva za brži put prema EU”

Dokument pod nazivom “žEnergija i okoliš u BiH – Preporukecivilnog društva za brži put prema EU” nudi osvrt na istraživanja, javne konsultacije, te razgovore s vlastima, kao i trenutni prikaz situacije u oblasti energije i okoliša u BiH kroz perspektivu široke lepeze ključnih nevladinih učesnika u ovom sektoru. Također pruža konkretne i razrađene preporuke za napredak

Dokument pod nazivom “žEnergija i okoliš u BiH – Preporukecivilnog društva za brži put prema EU” nudi osvrt na istraživanja, javne konsultacije, te razgovore s vlastima, kao i trenutni prikaz situacije u oblasti energije i okoliša u BiH kroz perspektivu široke lepeze ključnih nevladinih učesnika u ovom sektoru.

Također pruža konkretne i razrađene preporuke za napredak u ovoj oblasti u kontekstu pridruživanja Europskoj uniji, kao i ostvarene pomake nakon konsultacija sa predstavnicima vlasti.

Ključne preporuke civilnog društva iz sektora energije i okoliša između ostalog pozivaju na:

– Donošenje Zakona o zaštiti okoliša na nivou BiH;

– Izradu smjernica za implementaciju Socijalno akcionog plana za BiH iz 2010 godine;

– Osnivanje DNA agencije koja je uslov za implementaciju CDM projekata;

– Implementacija EU Direktive 2010/31/EC o energetskim karakteristikama zgrada;

– Osnivanje Agencija za energetsku efikasnost na državnom, entitetskom i lokalnom nivou;

– Otvaranje ureda Savjetnika za energetsku efikasnost u lokalnim zajednicama;

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu