Rast proizvodnje električne energije u zemljama OECD

Rast proizvodnje električne energije u zemljama OECD

Neto proizvodnja električne energije u zemljama Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) povećala se za 0,9% u 2016. u odnosu na 2015, pokazala je analiza Međunarodne agencije za energiju (IAE).

Prema toj analizi, najviše je porasla proizvodnja iz geotermalnih izvora, solarne energije i energije vjetra, a nešto manji rast bilježi se i u hidroelektranama. U Europi su prošle godine opali i uvoz i izvoz struje.

Prema izvještaju napravljenom na osnovu analize mjesečnih podataka u 2016, udio obnovljivih izvora energije bio je 22,4% u proizvodnji električne energije u zemljama OECD, dok je godinu dana ranije iznosio 21, 6%.

Udio proizvodnje iz goriva na sagorijevanje pao je za 0,7 posto na 59,5%, dok je 18,1% struje proizvedeno u nuklearnim elektranama, gotovo isto kao 2015. godine, navodi se u izvještaju objavljenom u julu.

U zemljama OECD je kumulativna proizvodnja električne energije iz goriva na sagorijevanje u 2016. godini iznosila 6.174,3 teravatsati (TWh), što je 12,9 TWh manje ili 0,2% nego 2015. U Europi se, međutim, proizvodnja iz tih izvora energije povećala za 2,6%.

IAE je navela kako je u SAD i Velikoj Britaniji prošle godine nastavljen trend prelaska sa uglja na prirodni plin i to u SAD-u zbog niže cijene plina, dok je u Britaniji ta promjena bila izraženija zbog obaveze plaćanja naknada za emisije CO2.

U 2016. u zemljama OECD proizvedeno je 1.873,6 teravat sati električne energije iz nuklearne energije, što je 2,7 TWh ili 0,1% manje nego 2015. Europa je bila jedina regija u kojoj je smanjena proizvodnja iz nuklearne energije. Ta proizvodnja je pala za 19,6 TWh ili 2,4% na 790 TWh, uglavnom zbog postepenog obustavljanja proizvodnje i zatvaranja nuklearnih centrala u Njemačkoj, kao i smanjenja proizvodnje u Češkoj i Francuskoj zbog dužih perioda kada su postrojenja stavljana van upotrebe.

Kada je riječ o hidroelektranama, u zemljama OECD je porizvedeno 1.451,6 TWh, što je 30,7 TWh ili 2,2% više nego 2015. Proizvodnja iz tog izvora se povećala u svim regijama OECD, uglavnom zbog obilnih padalina u mnogim zemljama, posebno Kanadi, SAD i Norveškoj, koje su tri vodeća proizvođača električne energije iz hidropotencijala u OECD.

Proizvodnja je međutim znatno opala u Finskoj i Švedskoj, dok je najveći rast porizvodnje zabilježen u Portugalu, za 73% u 2016. u odnosu na 2015.

Proizvodnja energije iz geotermalnih izvora, solarne energije, energije vjetra i drugih obnovljivih izvora iznosila je 873,9 TWh u 2016, što je 75,6 TWh ili 8,4% više nego 2015. U svim je regijama zabilježen rast proizvodnje iz tih izvora, dok je u Europi bio najmanji, ukupno 1,9 TWh ili 0,4%.

Udio Njemačke u prozivodnji električne energije iz energije sunca i vjetra u Europi 2016. bio je 28%. U Europi je prošle godine uvoz struje pao za 8,7% na 386,1 TWh a izvoz za 9,8% na 378,4 TWh. Portugal i Irska su, međutim, od neto uvoznika postale neto izvoznici struje, a obrnuti trend je zabilježen kod Španjolske, Švicarske i Poljske.

Preuzeto sa:croenergo.eu

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply