REN21 objavio izvještaj za obnovljive izvore energije u 2013.

REN21 objavio izvještaj za obnovljive izvore energije u 2013.

REN21 je objavio izvještaj Obnovljivi izvori energije – 2014 Svjetski izvještaj o stanju (Renewables 2014 Global Status Report – GSR). REN21 je svjetska mreža koja spaja veliki spektar glavnih igrača u obnovljivim izvorima energije. REN21 ima cilj potaknuti ubrzanu tranziciju u društvo koje koristi obnovljive izvore energije pružanjem znanja onima koji ih trebaju, te potaknuti uvođenje adekvatne politike

REN21 je objavio izvještaj Obnovljivi izvori energije – 2014 Svjetski izvještaj o stanju (Renewables 2014 Global Status Report – GSR).

REN21 je svjetska mreža koja spaja veliki spektar glavnih igrača u obnovljivim izvorima energije. REN21 ima cilj potaknuti ubrzanu tranziciju u društvo koje koristi obnovljive izvore energije pružanjem znanja onima koji ih trebaju, te potaknuti uvođenje adekvatne politike i zajedničkih akcija. REN 21 povezuje vlade, nevladine organizacije, akademske i istraživačke institucije, međunarodne organizacije i industriju kako bi učili jedni od drugih o obnovljivim izvorima energije.

Prvi GSR je objavljen 2005. godine, a od tada je narastao na način da na njemu radi više od 500 autora i recenzenata. Sam izvještaj pokriva nedavni razvoj, trenutačni status i ključne trendove u OIE sektoru, s tim da ne daje analizu ni nikakva predviđanja.

Svjetski pregled uvod

Obnovljivi izvori energije su isporučili 19% završne svjetske potrošnje energije 2012. godine, te su nastavili rasti i u 2013. godini. Od ukupnog udjela u 2012. godini tradicionalna biomasa, koja se ponajviše koristi za kuhanje i grijanje u udaljenim i ruralnim područjima zemalja u razvoju ima udio od 9%, a moderni obnovljivi izvori energije su pak povećali svoj udio na otprilike 10%.

Ukupni udio je praktički isti kao i 2011. godine i to unatoč rastu modernih obnovljivih izvora energije. Razlog za to je spora migracija sa tradicionalne biomase i porast ukupne svjetske potražnje za energijom.

Moderni obnovljivi izvori energije se koriste u četiri različita tržišta: proizvodnja električne energije, grijanje i hlađenje, transportna goriva i ruralni servisi koji nisu spojeni na mrežu. Po vrsti OIE su udjeli slijedeći: hidroelektrane 3,8%, druge OIE elektrane 1,2%, toplinska energija otprilike 4,2% i transportna biogoriva otprilike 0,8%.

Od 2009. do 2013. godine je jako ubrzano rasla instalacija OIE elektrana pri čemu su prednjačili solarni fotonaponski sustavi u godišnjem rastu, dok je ukupno najviše instalirano vjetroelektrana. OIE za grijanje i hlađenje su također napredovali dok je proizvodnja biogoriva usporila do prošle godine, kada je ponovno počela rasti.

OIE se natječu u sektoru u kojem tradicionalni izvori energije (fosilna goriva i nuklearna energija) još uvijek primaju velike poticaje, te time usporavaju investicije u obnovljive izvore energije. Poticaji za njih su nekoliko puta veći nego za OIE, a procjenjuju se na 544 milijardi do 1,9 bilijuna dolara. Veliki problem su i problemi sa prijenosnim sutavima za električnu energiju, te ograničavanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije. Sve više zemalja mora unaprijeđivati upravljanje mrežom, te poboljšati fleksibilnost sustava.

Ukupno gledajući OIE sektor je dobro napredovao prošle godine čime se pokazalo da više ne ovise samo o malom broju naprednih država, nego se njihovo korištenje širi po cijelom svijetu pri čemu prednjače nove regije u Africi, Aziji i Latinskoj Americi. Razvoj se usporio samo u nekih regijama Europe i Sjedinjenih Američkih Država.

Obnovljivi izvori energije napreduju zbog napretka u tehnologiji, nižim cijenama i inovacijama u financiranju kroz različite poticaje. OIE tako postaju ekonomičniji nego nove instalacije koje koriste fosilna goriva i nuklearnu energiju, te time postaju dostupniji potrošačima u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju. Također je sve više uočen potencijal OIE tehnologija i resursa, te njihova mogućnost da ubrzano pomognu pokriti povećane energetske potrebe, dok u isto vrijeme otvaraju radna mjesta, ubrzavaju ekonomski razvoj i smanjuju lokalno onečišćenje zraka čime se poboljšava
zdravlje čovječanstva.

Sve više ulazi u fokus činjenica da se OIE mogu brzo i efikasno uvesti u zemljama u razvoju i to u ruralnim područjima gdje treba uvesti moderne energetske servise. Zbog toga se proizvodi razvijaju sa ciljem korištenja baš u tom sektoru. U Latinskoj Americi su već prepoznali važnost OIE, te su oni proglašeni kritičnim energetskim izvorom za pokrivanje trenutačnih i budućih potreba za energijom. S obzirom da OIE državi omogućuju i energetsku sigurnost i neovisnot o vanjskim utjecajima sve više zemalja postavlja ambiciozne ciljeve u korištenju obnovljvih izvora energije.

Kako tržišta postaju sve više globalna, industrija povećava fleksibinost i razvija globalne strategije i opskrbne lance. Proizvođači sve više diverzificiraju proizvode kako bi povećali njihovu vrijednost, te se sve više guraju u razvoj projekata i vlasništvo. Mnoge industrije OIE su prošle godine imale povećane zahtjeve za gradnju i inženjering, konzultantske usluge, opremu i održavanje te servis. Nekoliko industrija je imalo tešku godinu, pri čemu se nastavila konsolidacija u sektoru solara i vjetroelektrana. Ipak i tamo se krajem godine situacija stabilizirala, te su mnogi proizvođači ponovno postali profitabilni.

Svjetske investicije u obnovljive izvore energije su ponovno pale prošle godine i to ponajviše zbog manjih troškova sustava i nesigurnosti poticaja. Unatoč tome su OIE četvrtu godinu za redom imale veću neto investiciju u sektoru proizvodnje električne energije od fosilnih goriva. Prošle godine su se pojavili i novi načini financiranja obnovljivih izvora energije. Projekti su se rekordno brzo prodavali zbog povećanog interesa u sektoru od strane umirovljeničkih fondova i drugih institucionalnih investitora koji očekuju solidan dugoročni povrat sredstava. Inovativno financiranje (crowdfunding i slično) se nastavilo širiti u Kini, Europi i SAD-u, te se počelo koristiti i za ruralna područja bez mreže u Africi i Aziji.

Utjecaj svih gore navedenih faktora su različito utjecali na zaposlenost u OIE sektoru, te su ovisili o pojedinoj državi i tehnologiji, ali globalno gledano broj ljudi koji rade u industriji obnovljivih izvora energije je nastavio rasti.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply