Saglasnost na projektni zadatak za izradu energetske strategije

Saglasnost na projektni zadatak za izradu energetske strategije

Vlada FBiH dala je saglasnost i usvojila Projektni zadatak za izradu Energetske strategije Federacije BiH za period 2015.-2035. godina s projekcijom na 2050. godinu, koji je predložilo Federalno ministarstva energije, rudarstva i industrije. Cilj ovog projektnog zadatka je da definiše osnovne elemente za izradu Energetske strategije na temelju analize postojećeg stanja, uz uvažavanje unutrašnjih i vanjskih faktora uticaja na energetski sektor FBiH. Dokument utvrđuje i procedure za izradu, razmatranje i usvajanje ovog strateškog dokumenta.

Vlada FBiH dala je saglasnost i usvojila Projektni zadatak za izradu Energetske strategije Federacije BiH za period 2015.-2035. godina s projekcijom na 2050. godinu, koji je predložilo Federalno ministarstva energije, rudarstva i industrije. Cilj ovog projektnog zadatka je da definiše osnovne elemente za izradu Energetske strategije na temelju analize postojećeg stanja, uz uvažavanje unutrašnjih i vanjskih faktora uticaja na energetski sektor FBiH. Dokument utvrđuje i procedure za izradu, razmatranje i usvajanje ovog strateškog dokumenta.

Vodeći računa o međunarodnim obavezama i smjernicama energetske politike Evropske unije, obavezama proisteklim iz potpisanog Sporazuma o Energetskoj zajednici kao ključnog dokumenta, s ciljem razvoja unutrašnjeg i regionalnog tržišta, Federacija BiH je opredijeljena za reformu u energetskom sektoru uopće, te ovaj sektor smatra bazom sveukupnog, održivog i dugoročno stabilnog razvoja Federacije BiH i Bosne i Hercegovine.

Strategija uključuje potpunu reformu energetskog sektora s konačnim ciljem izgradnje energetskog sektora u skladu sa evropskim standardima. Njen cilj je analiza i sintetiziranje aktuelnog Strateškog plana i programa energetskog sektora Federacije BiH i Studije energetskog sektora BiH.

Jedan od važnih ciljeva ovog dokumenta je uspostavljanje sistema upravljanja energijom u skladu sa adekvatnim sistemima EU i, na taj način, doprinese integraciji BiH u EU.

Prema projektnom zadatku, Strategije treba da sadrže i strukturu potrebnih količina energije, analizu koja ima za cilj optimalni sistem osiguranja utvrđene strukture potrebnih količina energije, uz najniže životne troškove sistema snabdijevanja energijom, i prioritetne programe razvoja. Također, treba definirati pravce razvoja pojedinih sektora energetike FBiH kako bi bili kompatibilni sa utvrđenim generalnim planom razvoja i sadržavali mjere unapređenja efikasnosti snabdijevanja energijom.

Strategija bi trebala obuhvatiti raspoloživi energetski potencijal i mogućnosti njegovog efikasnog korištenja kroz pregled energetskih rezervi i potencijala uglja, nafte i naftnih derivata, te prirodnog gasa. Također, treba sadržavati prikaz hidropotencijala, energije vjetra, sunca, biomase, geotermalne i transformisane energije, te mogućnosti njenog izvoza i uvoza.

Treba dati i prijedloge za sudjelovanje javnosti u donošenju odluka važnih za energetski sektor, te za načine i oblike informisanja i savjetovanja javnosti iz područja programa ili projekata razvitka energetskog sistema u Federaciji BiH.

Federalna vlada dala je danas i prethodnu saglasnost za korištenje budžetskih sredstava za finansiranje provođenja postupka javne nabavke i izrade Strategije.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da izvrši odabir konsultantske firme za izradu Strategije, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply