Sajam energetske efikasnosti u zgradarstvu

Sajam energetske efikasnosti u zgradarstvu

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da Centar “žSkenderija” – Sarajevski Sajam, u terminu manifestacije “SAGRA” organizuje Sajam energetske efikasnosti u zgradarstvu od 27-29.marta 2013.godine. Sajam se organizuje s ciljem efikasnije implementacije projekata energetske efikasnosti i poboljšanja poslovne klime u građevinskom sektoru u BiH. Građevinsko tržište BiH svojom veličinom i dosadašnjim udjelom u ekonomskim tokovima sigurno zaslužuje događaj koji će

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da Centar “žSkenderija” – Sarajevski Sajam, u terminu manifestacije “SAGRA” organizuje Sajam energetske efikasnosti u zgradarstvu od 27-29.marta 2013.godine.

Sajam se organizuje s ciljem efikasnije implementacije projekata energetske efikasnosti i poboljšanja poslovne klime u građevinskom sektoru u BiH.

Građevinsko tržište BiH svojom veličinom i dosadašnjim udjelom u ekonomskim tokovima sigurno zaslužuje događaj koji će na jednom mjestu povezati industriju građevinskog materijala, građevinsku operativu, predstavnike svih nivoa vlasti, strane organizacije za finansijsku i tehničku podršku u implementaciji projekata energetske efikasnosti u zgradarstvu, certifikacijske kuće, banke i druge privredne subjekte.

Pozivamo Vas da prijavite učešće na Sajmu energetske efikasnosti u zgradarstvu i prezentirate proizvodni program koji je koristan za povećanje energetske efikasnosti u zgradarstvu.

Podsjećamo Vas da je u 2013. godini “žEuropska banka za obnovu i razvoj” planirala finansijsku podršku prema projektima energetske efikasnosti putem kreditnih linija komercijalnih banaka u BiH. Također i resorna mnistarstva Federacije BiH i kantona putem javnih poziva dodjeljuje finansijska sredstva za implementaciju projekata energetske efikasnosti za stambene jedinice i objekte javne namjene škole, vrtiće i  javne ustanove.  

U cilju informisanja privrednih subjekata i efikasnije implementacije projekata energetske efikasnosti u BiH organizator sajma je dobio podršku i osigurao učešće Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša, Federalnog ministarstva energije rudarstva i industrije, Vanjskotrgovinske komore BiH, Privredne komore FBiH-sektor za građevinarstvo, Ministarstva stambene politike Kantona Sarajevo, Privredne komore Kantona Sarajevo, Europske banka za obnovu i razvoj, GIZ, USAID, INZA, Ceteor, Energis i drugih organizacija koji rade na promociji i implementaciji energetske efikasnosti u zgradarstvu. 

Pored predavačkog dijela, planirana je i realizacija korisnih sadržaja prezentacijskog karaktera, gdje je planirano učešće proizvođača građevinskog materijala, banaka i mikrokreditnih organizacija.

S tim u vezi učesnici sajma u mogućnosti su da dobiju potrebnu informaciju kako aplicirati sa projektima za finansijska sredstva i kako realizovali projekat energetske efikasnosti u narednom periodu. U budućnosti je teško očekivati nove investicije za izgradnju stambenih jedinica, treba nastojati pokrenuti građevinsku operativu i angažovati industriju građevinskog materijala primjenom nove tehnologije u građevinarstvu.

Molimo Vas da Vašu prijavu dostavite što je prije moguće, zbog dalje organizacije manifestacije. Za sve dodatne informacije, možete kontaktirati Eldina Husarića na tel/fax:+387 33 445 156 ili putem e-mail: eldin.h@skenderija.ba.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply