Sarajevo prvi grad u BIH koji otvara Ured za energetsku efikasnost

Sarajevo prvi grad u BIH koji otvara Ured za energetsku efikasnost

Ured će, između ostalog, raditi na uspostavljanju sistema kontinuiranog praćenja potrošnje energije i energenata u javnim objektima, te besplatno savjetovati građane Sarajeva o mjerama energetske efikasnosti Sarajevo će naredne sedmice dobiti Ured za energetsku efikasnost i time postati prvi grad u Bosni i Hercegovini koji je otvorio ovaj ured. Tim povodom Grad Sarajevo će u četvrtak, 9. februara,

Ured će, između ostalog, raditi na uspostavljanju sistema kontinuiranog praćenja potrošnje energije i energenata u javnim objektima, te besplatno savjetovati građane Sarajeva o mjerama energetske efikasnosti

Sarajevo će naredne sedmice dobiti Ured za energetsku efikasnost i time postati prvi grad u Bosni i Hercegovini koji je otvorio ovaj ured. Tim povodom Grad Sarajevo će u četvrtak, 9. februara, organizovati prigodnu svečanost u prostorijama Ureda u ulici Hamdije Kreševljakovića 27.

Aktivnosti Ureda za energetsku efikasnost definirane su Akcionim planom energetski održivog razvoja grada (Sustainable Energy Action Plan – SEAP) koji je usvojilo Gradsko vijeće Grada Sarajeva u julu 2011. godine.

Tako će Ured pratiti i proučavati stanje u oblasti zgradarstva, javnog transporta i javne rasvjete u gradu Sarajevu, raditi na izradi analitičkih, informativnih i drugih materijala o stanju i problemima u oblasti racionalnog korištenja energije i predlagati rješenja za utvrđivanje politike i mjera u ovoj oblasti.

Ured će, također, raditi na uspostavljanju sistema kontinuiranog praćenja potrošnje energije i energenata u javnim objektima, učestvovanju u izradi odluka i drugih propisa i provedbenih akata s ciljem povećanja energetske efikasnosti u objektima javne namjene, inicirati pripremu projekata za apliciranje u EU fondovima, te besplatno savjetovati građane Sarajeva o mjerama energetske efikasnosti.

Otvaranje Ureda i Info centra za energetsku efikasnost, pored Grada Sarajeva, pomogli su: Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj SR Njemačke, Njemačko udruženje za međunarodnu saradnju (GIZ), Otvoreni regionalni fond Energetska efikasnost u Jugoistočnoj Evropi i sarajevska Općina Centar.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu