Sektor OIE zapošljava 7,7 miliona ljudi u svijetu

Sektor OIE zapošljava 7,7 miliona ljudi u svijetu

Prema novom izvještaju Međunarodne energetske agencije za obnovljive izvore energije (IRENA) u svijetu je u OIE industriji zaposleno više od 7,7 miliona ljudi. Radi se o povećanju od 18% u odnosu na godinu ranije kada je bilo zaposleno 6,5 miliona ljudi. U ovom izvještaju se po prvi put navodi i koliko ljudi radi u sektoru

Prema novom izvještaju Međunarodne energetske agencije za obnovljive izvore energije (IRENA) u svijetu je u OIE industriji zaposleno više od 7,7 miliona ljudi.

Radi se o povećanju od 18% u odnosu na godinu ranije kada je bilo zaposleno 6,5 miliona ljudi. U ovom izvještaju se po prvi put navodi i koliko ljudi radi u sektoru velikih hidroelektrana, a konzervativna procjena ukazuje na barem 1,5 miliona zaposlenih u tom sektoru.

IRENA-in generalni direktor Adnan Z. Amin je objavio da se u budućnosti očekuje još više zapošljavanja zbog pada troškova tehnologije, što otvara sve više poslova u instalaciji, servisu i održavanju.

Zaposlenost u regijama uveliko ovisi o stanju u pojedinim državama pa tako sve više zaposlenih ima u Aziji gdje se nalazi pet od deset država sa najviše zaposlenih (Kina, Indija, Indonezija, Japan i Bangladeš). Rezultat toga je da danas Europska Unija i SAD drže samo 25% svih zaposlenih u sektoru u odnosu na 31% u 2012. godini.

Top 10 država sa najviše zaposlenih u sektoru su Kina, Brazil, SAD, Indija, Njemačka, Indonezija, Japan, Francuska, Bangladeš i Kolumbija. Kina ima čak 3,39 miliona zaposlenih te jedina prelazi brojku od milion, a blizu miliona je i Brazil sa 934.000. SAD ima 724.000 zaposlenih, Indija 437.000, Njemačka 371.000 zaposlenih, a Indonezija i Japan su još jedini sa preko 200.000. Europska Unija bez Njemačke ima oko 820.000 zaposlenih.

Slika 1: Zaposlenost po regijama

rejobs2015_infographic_2Solarnafotonaponska energija ima najviše zaposlenih sa 2,5 miliona poslova, a slijede ju biogoriva sa 1,8 miliona zaposlenih i vjetroelektrane sa nešto preko 1 milion zaposlenih po prvi puta do sada (prošle godine je bila na oko 800.000). Veći broj zaposlenih je zabilježen u praktički svim sektorima, a veliku zaposlenost bilježimo i kod biomase sa 822.000 zaposlenih, solarnog grijanja/hlađenja sa 764.000 zaposlenih i bioplin sa 381.000.

 

 

Slika 2: Zaposlenost po izvoru energije

rejobs2015_infographic_1Većina zaposlenih u Brazilu je u sektoru biogoriva sa 845.000. U Indiji bi broj zaposlenih trebao doći na preko 1 milion zaposlenih do 2022. ukoliko ta država krene ispuniti svoje ciljeve od 100 GW solarnog fotonapona i 60 GW vjetroelektrana.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply