Sorensen i predstavnici devet opština potpisali Memorandum

Sorensen i predstavnici devet opština potpisali Memorandum

Specijalni predstavnik i šef Delegacije EU u BiH Peter Sorensen i predstavnici devet opština iz BiH potpisali su u Sarajevu Memorandum o razumijevanju o podršci EU za energetsku efikasnost, čime je označen početak saradnje na realizaciji projekta koji finansira EU “Podrška ispunjenju zahtjeva Sporazuma Energetske zajednice sa fokusom na energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije

Specijalni predstavnik i šef Delegacije EU u BiH Peter Sorensen i predstavnici devet opština iz BiH potpisali su u Sarajevu Memorandum o razumijevanju o podršci EU za energetsku efikasnost, čime je označen početak saradnje na realizaciji projekta koji finansira EU “Podrška ispunjenju zahtjeva Sporazuma Energetske zajednice sa fokusom na energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije (DELTER)”.

Glavni cilj projekta, vrijednog 2,5 miliona eura, jeste povećanje energetske efikasnosti u javnim objektima i pružanje podrške BiH da odgovori na obaveze preuzete potpisivanjem Sporazuma o Energetskoj zajednici.

Korisnici ovog projekta, koji EU finansira kroz IPA za 2007. i 2008. godinu bit će opštine Prnjavor, Trebinje, Višegrad i Zvornik iz Republike Srpske (RS), Jajce, Neum, Tešanj i Zenica iz Federacije BiH (FBiH), te Brčko distrikt.

Iz ukupnih sredstava oko 400.000 eura bit će obezbjeđeno za nabavku materijala poput prozora i vrata, izolacionog materijala itd. u školama i drugim javnim objektima.

U RS će ovim projektom biti obuhvaćene osnovne škole “Nikola Tesla” u Prnjavoru, “Vuk Karadžić” u Višegradu i “Sveti Sava” u Zvorniku, te Dom mladih i galerija u Trebinju.

U FBiH projektom su obuhvaćene zgrade osnovnih škola “Kruščica” i “Vinac” u Jajcu, te “Kardinal Stepinac” u Neumu, zgrada opštine Tešanj i vrtić “Dunja” u Zenici.

Sorensen je na ceremoniji potpisivanja memoranduma istakao da je energetska efikasnost budućnost i jedan od ciljeva i ključnih elemenata strategije EU do 2020. godine. On je podsjetio da je EU odlučila da do 2020. godine za 25 posto smanji potrošnju energije.

“Energetska efikasnost je jedan od najdjelotvornijih načina obezbjeđivanja zaliha energije i smanjenja otrovnih gasova, te jedan od najvažnijih aspekata energetskog planiranja”, rekao je Sorensen.

Prema njegovom mišljenju, energetski sektor u BiH ima najbolje perspektive za razvoj. 

“Ovi pilot projekti pomoći će da bude podignuta svijest građana o tome koliko je bitna energetska efikasnost u našem svakodnevnom životu”, naglasio je Sorensen.

Vođa tima projekta DELTER Peter Brask rekao je da je cilj projekta pomoć reformi energetskog sektora u BiH, posebno kad je riječ o energetskoj efikasnosti i obnovljim izvorima energije.

“Specijalni ciljevi projekta su da se pokaže na koji način domaćinstva i opštine mogu da poboljšaju energetsku efikasnost i koriste obnovljive izvore energije, da se poveća razumijevanje svih aktera u energetskoj oblasti, da se podigne nivo kapaciteta BiH, što traži i određene reforme, stvaranje pravnog okvira i izrada politika za energetsku efikasnost”, istakao je Brask.

On je naveo da projekat sadrži četiri ključne komponente – demonstracioni projekti, trening (jačanje kapaciteta), edukacija javnosti i pravni okvir. 

Prema njegovim riječima, bilo je po 14 kandidata iz svakog entiteta i distrikta Brčko, od kojih je 25 dostavilo zahtjev za projekat.

On je konstatovao da se energetska efikasnost smatra izuzetno važnom i u zaštiti čovjekove životne okoline.

 

(Sarajevo-x.com)

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply