Sporazum gradonačelnika

Sporazum gradonačelnika

Nakon usvajanja strateškog dokumenta Klimatske promjene i energija u 2008., Europska komisija pokrenula je inicijativu Povelja gradonačelnika kako bi podržala lokalne vlasti u provedbi održive energetske politike. Lokalne vlasti imaju ključnu ulogu ublažavanju klimatskih promjena jer je 80% potrošnje energije i emisije CO2 povezano s urbanim aktivnostima. Za svoje jedinstvene karakteristike – iniciranje lokalnih i

Nakon usvajanja strateškog dokumenta Klimatske promjene i energija u 2008., Europska komisija pokrenula je inicijativu Povelja gradonačelnika kako bi podržala lokalne vlasti u provedbi održive energetske politike.

Lokalne vlasti imaju ključnu ulogu ublažavanju klimatskih promjena jer je 80% potrošnje energije i emisije CO2 povezano s urbanim aktivnostima.

Za svoje jedinstvene karakteristike – iniciranje lokalnih i regionalnih aktera oko ispunjavanja ciljeva EU – Povelje gradonačelnika usvojen je od strane europskih institucija kao izuzetan model upravljanja.

Djela govore za sebe 

Kako bi lokalne vlasti svoje političko opredjeljenje preveli u konkretne mjere i projekte, savez potpisnika se osobito obavezuju o izradi Održivog energijskog akcionog.

Osim uštede energije, rezultati potpisnika inicijative su višestruki: stvaranje radnih mjesta, zdraviji okoliš i kvalitetu života; poboljšane ekonomske konkurentnosti i veća energetska neovisnost. Ove aktivnosti služe kao primjeri za druge da slijede.

Višeznačna podrška

Potpisnici inicijative

Dok sve veći broj općina pokazuje političku volju za potpisivanje Povelje i dalje postoje finansijske i tehničke barijere na lokalnom nivou u implementaciji mjera. Stoga je oformljena javna uprava i mreža koji su u poziciji da pomognu potpisnicima u ispunjavanju ambicioznih ciljeva.

Koordinatori Sporazuma uključuju pokrajine, regije i nacionalne vlasti koje pružaju strateške smjernice, finansijsku i tehničku potporu potpisnicima.

Mreža lokalnih vlasti je zadužena za povećanje uticaja inicijative kroz promotivne aktivnosti, saradnju sa njihovim članovima i razmjena iskustava.

Glavni ured Sporazuma gradonačelnika

Glavni ured Sporazuma gradonačelnika pruža promotivnu, tehničku i administrativnu podršku na dnevnoj osnovi potpisnicima i voditeljima Sporazuma. Glavnim uredom upravlja konzorcij mreža lokalnih i regionalnih vlasti.

Zajednički istraživački centar Europske komisije

U suradnji s Glavnim uredom, Zajednički istraživački centar Europske komisije pruža pomoć potpisnicima o naučnim i tehničkim pitanjima koja se uglavnom odnose na smanjenje emisije štetnih plinova i provedbu akcijskih planova.

Potpisnici su vođeni kroz proces zahvaljujući nizu alata i metodologija koje su razvijene u saradnji s Glavnim uredom.

EU institucije

Uz Europsku komisiju, Sporazum ima punu institucionalnu podršku, uključujući Odbor regija (koji pruža tehničku pomoć od samog osnivanja inicijative), Europskog parlamenta (gdje su održana prva dva potpisivanja Sporazuma) i Europske investicijske banke koja pomaže lokalnim vlastima u investicijama kako bi postigli sve mjere istaknute u Održivom energetskom akcionom planu.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply