Srbija: Od 1. jula domaćinstva biraju isporučioca struje

Srbija: Od 1. jula domaćinstva biraju isporučioca struje

Nacrt novog zakona o energetici predviđa da će od 1. jula ove godine ili najkasnije od datuma stupanja na snagu novog zakona, građani moći da biraju isporučioca struje, rekla je ministarka energetike u ostavci Zorana Mihajlović Nacrt novog zakona o energetici predviđa da će od 1. jula ove godine ili najkasnije od datuma stupanja na snagu novog

Nacrt novog zakona o energetici predviđa da će od 1. jula ove godine ili najkasnije od datuma stupanja na snagu novog zakona, građani moći da biraju isporučioca struje, rekla je ministarka energetike u ostavci Zorana Mihajlović

Nacrt novog zakona o energetici predviđa da će od 1. jula ove godine ili najkasnije od datuma stupanja na snagu novog zakona, građani moći da biraju isporučioca struje, rekla je ministarka energetike u ostavci Zorana Mihajlović.

Mihajlovićeva je u intervjuu za “Politiku” rekla i da je čitavo poglavlje Nacrta zakona posvećeno snabdevanju krajnjih kupaca strujom, kao i da su propisane obaveze snabdevača da obavesti kupca o uslovima prodaje električne energije.

“Doneta su i pravila o promeni snabdevača koja je besplatna. Otvaranje tržišta pruža mogućnost izbora snabdevača i uslova prodaje, a samim tim izbor cene i bolje komercijalne usluge”, dodala je Mihajlovićeva.

Ona je rekla i da će, s obzirom na to da će kupcu biti dostupne sve informacije o snabdevačima i uslovima prodaje električne energije, on imati pravo da na osnovu prikupljenih informacija sam donese odluku o izboru snabdevača i preuzme rizik svojim izborom, kao i da je Zakonom o energetici uređena i zaštita kupaca.

Na pitanje šta konkretno novi zakon o energetici donosi domaćinstvima i privredi, Mihajlovićeva je odgovorila da je dobit od otvaranja tržišta realna cena energije i mogućnost investiranja u nove proizvodne kapacitete, što će obezbediti dugoročnu sigurnost snabdevanja.

“Domaćinstva mogu da biraju snabdevača koji nudi najpovoljnije uslove prodaje električne energije. Od licencnih 75 snabdevača, koji se uglavnom bave veleprodajom, za sada je šest iskazalo interes za snabdevanje krajnjih kupaca”, dodala je ona.

Mihajlovićeva je naglasila i da je, zbog mogućnosti tržišne utakmice, važno za EPS da bude konkurentan u pogledu uslova i cene.

Ona je objasnila i da treći energetski paket direktiva EU, kada je u pitanju električna energija, nameće obavezu razdvajanja operatora prenosnog sistema, koje se ogleda u tome da isti vlasnik ne može da upravlja operatorom prenosnog sistema, proizvodnjom i snabdevanjem električnom energijom.

“Å to se tiče oblasti gasa i gasovoda “Južni tok”, konkretna rešenja će tek biti doneta, u skladu sa onim što budu dogovorili Rusija i članice EU koji u projektu učestvuju”, rekla je Mihajlovićeva.

Ona je naglasila da energetski sektor Srbije predstavlja neodvojivi deo energetskog prostora Evrope i podsetila da je Srbija još 2006. potpisala Ugovor o osnivanju energetske zajednice i samim tim se obavezala na postepeno usklađivanje s pravnim tekovinama EU u oblasti energetike.

“Dakle, taj proces je započet odavno i pregovori sa EU, koji nam predstoje, biće samo završni korak procesa koji smo započeli 2006. godine”, podsetila je Mihajlovićeva.

Na pitanje da li misli da će novi zakon i otvaranje tržišta za domaćinstva onemogućiti da cena struje bude socijalna kategorija, Mihajlovićeva je odgovorila da cena električne energije već sada to nije i da cilj otvaranja tržišta jeste da se postigne tržišna cena električne energije.

Ona je dodala da ovaj zakon “poznaje i energetski zaštićenog kupca, o čemu je već doneta Uredba, a kojom se štite ugrožene kategorije kupaca”.

Mihajlovićeva je naglasila da cilj novog zakona nije samo ispunjavanje zahteva EU niti samo preuzimanje direktiva, već otklanjanje ograničenja i nedostataka uočenih kroz primenu postojećeg Zakona o energetici.

“Otvaranje tržišta ima za cilja povećanje konkurentnosti, a samim tim izbora snabdevača, uslova isporuke i niže cene električne energije. Tržište će omogućiti da EPS prodaje električnu energiju po tržišnim cenama, a snabdevači ne mogu da diktiraju cene EPS-u. Ako postoje viškovi energije, pretpostavka je da će i cene električne energije u Srbiji biti niže, po opštim pravilima tržišta i konkurencije”, objasnila je Mihajlovićeva.

Mihajlovićeva je za “Politiku” rekla i da su u EPS-u i Elektromreži Srbije u toku pripreme za promenu pravne forme javnog preduzeća, uz podršku
Ministarstva i da će one u najskorije vreme biti realizovane.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu