Šteta načinjena rijeci Tari zbog izgradnje autoceste je nedopustiva

Šteta načinjena rijeci Tari zbog izgradnje autoceste je nedopustiva

Svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF zabrinuta je zbog devastacija koje se događaju tokom ove godine u dijelu sliva rijeke Tare koji je dio svjetskog programa "Čovjek i biosfera".

Korito rijeke je izmješteno zbog izgradnje autoceste, što se može vidjeti na snimkama koje je prošlog mjeseca objavila NVO Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS). Kako Tara predstavlja jedno od najznačajnijih prirodnih nasljeđa Crne Gore, crnogorska vlada ne smije dozvoliti daljnje uništavanje ovog jedinstvenog bogatstva različitim neodrživim infrastrukturnim projektima, a naročito ne hidroenergetskim, što je slučaj posljednjih mjeseci.

Naročito zabrinjava izjava profesora s Prirodno-matematičkog fakulteta iz Podgorice da je fauna dna Tare, na lokalitetima na kojima kineska firma China Road and Bridge Corporation (CRBC) gradi autocestu, potpuno uništena“, ističe Milija Čabarkapa iz WWF Adrije. Prema navodima profesora ,smanjen je diverzitet, a najveći broj grupa vrsta uopšte nije registriran u istraživanjima u 2018. godini.

Brojni građani Crne Gore više su puta ukazivali da se otpadne vode koje nastaju pranjem građevinskih mašina ispuštaju u Taru pri čemu dolazi do zamućivanja i brojnih negativnih uticaja na akvatični svijet te rijeke. “To jasno ukazuje na nepoštovanje tj. neadekvatno provođenje mjera za sprječavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih utjecaja na okoliš koje su sastavni dio Elaborata procjene utjecaja. U ovom slučaju je očigledno da su zakazali nadležni inspekcijski organi“, upozorava Čabarkapa.

Imajući u vidu značaj rijeke Tare, WWF apelira da nadležne institucije uz kvalitetan dijalog sa civilnim sektorom i strukom te transparentan proces u što skorijem roku preduzmu sve raspoložive mjere, kako bi se postojeće stanje saniralo i spriječila dalja devastacija ove rijeke.

Tara je iznimno važna za Crnu Goru, ali i za cijelu Europu. Osim što je na UNESCO-voj listi rezervata biosfere, kao dio Nacionalnog parka Durmitor je proglašena i za UNESCO-vu svjetsku baštinu, a dio je i Emerald mreže kao rijeka koja je zaštićena Deklaracijom koju je Skupština Crne Gore usvojila 2004. godine.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu