Stopa ovisnosti na 54% u 2011.

Stopa ovisnosti na 54% u 2011.

Usporavanje ekonomskog rasta promatranog u EU od početka finansijske krize je također vidljivo u evoluciji potrošnje energije. Bruto domaća potrošnja energije u EU27 pala je  s nivoa od 1 800 miliona tona ekvivalenta nafte (TOE) u 2008., do 1 700 miliona TOE u 2009., zatim je povećana  na 1 760 miliona TOE u 2010., a zatim je ponovno pala

Usporavanje ekonomskog rasta promatranog u EU od početka finansijske krize je također vidljivo u evoluciji potrošnje energije.

Bruto domaća potrošnja energije u EU27 pala je  s nivoa od 1 800 miliona tona ekvivalenta nafte (TOE) u 2008., do 1 700 miliona TOE u 2009., zatim je povećana  na 1 760 miliona TOE u 2010., a zatim je ponovno pala na 1 700 miliona TOE u 2011. Između 2008. i 2011.godine potrošnja energije u EU27 smanjena je za 6%. Stopa energetske ovisnost, definirana kao neto uvoz podijeljen bruto potrošnjom, a koji pokazuje u kojoj mjeri je zemlja ovisna o uvozu energije, bio je 54% u EU27 u 2011., gotovo stabilan od 2008.

Pet najvećih potrošača energije u 2011. u EU27 bili su Njemačka (316 mil. TOE, -7,7% u usporedbi s 2008.), Francuska (260 mil.TOE, -4,6%), Velika Britanija (199 mil. TOE, -9,4%), Italija (173 mil. TOE, -4,8%) i Å panija (129 mil. TOE, -9,4%), koje zajedno čine gotovo dvije trećine ukupne potrošnje EU27.

Dvadeset i tri države članice registrirale su smanjenje u potrošnji energije između 2008. i 2011., a četiri povećanje. Najveći padovi zabilježeni su u Litvi (-24,5%), Irskoj i Grčkoj (-12,3% oboje), Rumuniji (-10,2%), Å paniji i Velikoj Britaniji (obje -9,4%), a najveći porast u Malti (16,9%) i Estoniji (4,8%).

U 2011, države članice najmanje ovisne o uvozu energije su Estonija (12%), Rumunija (21%), Ãˆeška (29%), Holandija (30%), Poljska (34%) i Velika Britanija (36%). Danska (-9%) je neto izvoznik energije i stoga je imala negativnu stopu ovisnost. Najviše stopu energetske ovisnost zabilježene su na Malti (101%), Luksemburgu (97%), na Kipru (93%) i Irskoj (89%).

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu