Nema gradnje HE u NP Sutjeska

Nema gradnje HE u NP Sutjeska

Okružni sud u Banjaluci je poništio Rješenje o odobravanju Studije uticaja na životnu sredinu malih hidroelektrana planiranih u kanjonu rijeke Hrčavke u Nacionalnom parku Sutjeska, te presudio u korist Centra za životnu sredinu. “Ova presuda dokazuje ne samo evidentno kršenje zakona od strane ministarstva, nego i suštinske nepravilnosti i nedostatke u postupku izrade studija uticaja. Očekujemo sličnu

Okružni sud u Banjaluci je poništio Rješenje o odobravanju Studije uticaja na životnu sredinu malih hidroelektrana planiranih u kanjonu rijeke Hrčavke u Nacionalnom parku Sutjeska, te presudio u korist Centra za životnu sredinu.

“Ova presuda dokazuje ne samo evidentno kršenje zakona od strane ministarstva, nego i suštinske nepravilnosti i nedostatke u postupku izrade studija uticaja. Očekujemo sličnu presudu i za drugu tužbu i nećemo se zaustaviti dok te dvije rijeke ne sačuvamo”, kazala je Nataša Crnković iz Centra za životnu sredinu.

Predstavnici firme Projekt a.d. iz Banja Luke koji su izrađivači sporne studije uticaja su i sami na javnoj raspravi u Foči priznali da u kanjon rijeke Hrčavke nisu ni ulazili, a o stvarnoj analizi uticaja na taj kanjon je onda smiješno i pričati. Jasno je da je takav kanjon jedan od posljednjih neistraženih i slabo prohodnih kanjona Evrope, ali upravo zato postoji ogromna odgovornost i težina u izradi studija uticaja hidroelektrana na životnu sredinu.

Glavni razlozi ovakve presude stoje u nepoštovanju procedura vezanih za izradu studija uticaja, ponajviše zato što je postupak vođen bez postojećeg Prostornog plana NP Sutjeska. Pored toga, sudija na vrlo argumentovan način osporava samu studiju, pozivajući se na stučna mišljenja koja su priložena uz tužbu.

U avgustu 2014. godine Centar za životnu sredinu je sa Arbor Magnom i WWF-om angažovao eksperte i organizovao istraživačku ekspediciju u kanjonima Sutjeske i Hrčavke, gdje je za samo pet dana zabilježeno čak 403 biljnih vrsta. One se u osporenim studijama, zajedno sa ogromnim brojem drugih vrsta koje su vezane za ove kanjone i od njih zavise, ni ne spominju.

“Nakon pet dana istraživanja kanjona Sutjeske i Hrčavke svima nam je bilo jasno ovi kanjoni su stvarni biseri na evropskom kontinentu. Neke od vrsta koje smo našli su prvi put opisane za Bosnu i Hercegovinu. Takvi prostori zaslužuju našu punu pažnju i posvećenost u zaštiti”, dodala je Nataša Crnković.

 

eKapija

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply