Å umarstvo, biomasa i održivost 2010 London, 13. i 14. maj

Å umarstvo, biomasa i održivost 2010  London, 13. i 14. maj

Ovaj događaj će prikazati analizu politike sa ekonomskog i finansijskog aspekta i projekte u oblasti biomase, kao i pomoć u potrazi novih investitora i rizika povezanih sa biomasom. Za više informacije posjetite: http://www.environmental-finance.com/events/view/5

Ovaj događaj će prikazati analizu politike sa ekonomskog i finansijskog aspekta i projekte u oblasti biomase, kao i pomoć u potrazi novih investitora i rizika povezanih sa biomasom.

Za više informacije posjetite: http://www.environmental-finance.com/events/view/5

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply