Šuplja brana Hidroelektrana na Drini

Šuplja brana Hidroelektrana na Drini

Iako je u Republici Srpskoj ponovo intenzivirana priča o dugo najavljivanom projektu “Hidroenergetski sistem Gornja Drina”, čija je ukupna vrijednost 450 miliona eura i u kojem Vlada RS-a traži strateškog partnera kojem će pripasti 51 posto tog sistema, preduzeće “Hidroelektrane na Drini”, a.d. Višegrad ima problem da “začepi” rupu na postojećoj brani. Naime, ‘curenje’ vode

Iako je u Republici Srpskoj ponovo intenzivirana priča o dugo najavljivanom projektu “Hidroenergetski sistem Gornja Drina”, čija je ukupna vrijednost 450 miliona eura i u kojem Vlada RS-a traži strateškog partnera kojem će pripasti 51 posto tog sistema, preduzeće “Hidroelektrane na Drini”, a.d. Višegrad ima problem da “začepi” rupu na postojećoj brani.

Naime, ‘curenje’ vode ispod “tijela” brane nije sanirano, a izvođač radova nije izabran ni nakon drugog međunarodnog tendera. Ovaj problem sanacije brane je trebao davno biti riješen, jer bi se time proizvodnja električne energije na godišnjem nivou povećala za oko pet posto, što nije zanemarljivo za elektroenergetski sistem.

Pitanje kada će biti otklonjen problem “šuplje” brane postavljeno je i na zadnjoj sjednici Skupštine akcionara “Hidroelektrane na Drini”, a direktor preduzeća Mile Lakić potvrdio je da je drugi put raspisan međunarodni tender, te da je u toku izbor izvođača radova za rješavanje ovog problema. 

Na tender su se prijavila dva ponuđača,”Strabag” iz Austrije i “Solentaž” iz Francuske, ali su obje firme u odnosu na
prethodni put, kada je tender bio raspisan, znatno podigle cijene ponuda. S obzirom na to da se radi o sredstvima Evropske investicione banke, takve poslove vodi Matično preduzeće “Elektroprivreda RS”, piše novinska agencija Fena

Jedna od neuspješnijih godina

Za “žHidroelektrane na Drini” prošla godina je bila jedna od neuspješnijih, a uprava priznaje da je ostvaren manji nivo proizvodnje zbog izrazito nepovoljne hidrološke situacije. Ostvareni nivo padavina bio je za 40 posto manji od godišnjeg prosjeka i rezultirao je najnižim dotokom vode evidentiranim u cijelom proteklom periodu rada preduzeća “žHidroelektrane na Drini” u Višegradu.

Zbog svega navedenog, proizvodnja električne energije u 2011. godini iznosila je 717,37 GWh ili 78 posto od plana (916,00 GWh) i 56 posto od ostvarenja u 2010, kada je bila 1.283,05 GWh.  Stoga je i ovo preduzeće upalo u nove
gubitke, koji su se morali “žkrpiti”. Gubitak je saniran finansijskim prihodima (2.304.089,00 KM) i ostalim prihodima (1.864.819,00 KM), tako da je ostvaren neto dobitak u iznosu od svega 249.867 KM

Usljed smanjenja obima proizvodnje, poslovni prihodi su smanjeni za 50,74 posto u odnosu na prethodnu godinu i iznose 20.964.443,00 KM, a poslovni rashodi su manji za 25,54 posto u odnosu na prethodnu godinu i iznose 24.001.141,00 KM, tako da je ostvaren poslovni gubitak u iznosu od 3.036.698,00 KM.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply