Suzlon Wind Energy planira izgradnju i korištenje vjetroelektrane na Ivan Sedlu

Suzlon Wind Energy planira izgradnju i korištenje vjetroelektrane na Ivan Sedlu

Privredno društvo Suzlon Wind Energy BH d. o. o. Sarajevo očekuje koncesiju za izgradnju i korištenje vjetroenergetskog objekta - Vjetroelektrana Ivan Sedlo Hadžići. Konačnu odluku treba da donese Vlada Kantona Sarajevo.

Procijenjeno je da ima osnova za donošenje odluke o postojanju javnog interesa za dodjelu koncesije za izgradnju i korištenje vjetroenergetskog objekta instalisane snage 12 x 2,1MW – 25,2MW.

Komisija za koncesije je Vladi Kantona Sarajevo predložila ovu odluku te je u skladu s tim odlučeno kao u dispozitivu.

Prema dokumentu koji je u našem posjedu, Komisija za koncesije je u skladu s članom 20 Zakona o koncesijama procijenila da ima osnova za donošenje odluke. Komisiju je ranije formirala Vlada KS, nakon što je privredno društvo predložilo navedeni projekt.

Suzlon Wind Energy je na Ivan Sedlu ranije izvršio postavku stuba s mjernim instrumentima za mjerenje brzine i pravca vjetra. Predmetna mjerenja su uspješno obavljena još 2010. i 2011. godine, a nakon toga je izrađena analiza vjetropotencijala. Od tada traje procedura za dodjelu koncesije.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu