Svjetski “˜boom”™ biomase

Svjetski “˜boom”™ biomase

Prema istraživanju Ecoproga i Fraunhofer UMSICHT, instalacija elektrana za proizvodnju električne energije iz biomase bi do 2015. mogla narasti za 8 GW. Trenutačno u svijetu ima skoro 2.000 elektrana na biomasu sa ukupnom snagom od 22,5 GW u više od 40 zemalja. U Europi je aktivno više od 1.000 elektrana na biomasu. Tokom zadnjih pet

Prema istraživanju Ecoproga i Fraunhofer UMSICHT, instalacija elektrana za proizvodnju električne energije iz biomase bi do 2015. mogla narasti za 8 GW.

Trenutačno u svijetu ima skoro 2.000 elektrana na biomasu sa ukupnom snagom od 22,5 GW u više od 40 zemalja. U Europi je aktivno više od 1.000 elektrana na biomasu.

Tokom zadnjih pet godina je u pogon pušteno čak 800 elektrana na biomasu čija je ukupna snaga preko 8.700 MW. Još čak 9.000 elektrana bi trebalo biti izgrađeno do 2015.

Godišnje investicije u nove izgradnje i održavanje bi trebale skočiti sa trenutačnih 12,2 milijarde eura do čak 15,5 milijardi eura.

Glavni razlog takav rast prema istraživanju je povećani broj feed-in tarifa za električnu energiju iz biomase. Glavno tržište za biomasu je još uvijek Europa, djelom zbog ogromnih količina šuma u Skandinaviji. Izvan Europe su glavna tržišta Brazil, Kina i Indija. Ipak prema ukupnoj snazi Azija bi u idućih pet godina mogla obići Europu.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu