Svjetski dan je energetske efikasnosti, a gdje smo mi?

Svjetski dan je energetske efikasnosti, a gdje smo mi?

Svjetski dan energetske efikasnost obilježava se svake godine 5. marta u čast prvog sastanka svjetskih eksperata održanom na ovaj dan 1998. god. u Austriji, kako bi razgovarali o energetskoj krizi i njenim mogućim rješenjima. Međunarodna agencija za energetiku (IEA) procjenjuje da će se u svijetu potrošnja energije povećati za 40% tokom naredne dvije decenije, što

Svjetski dan energetske efikasnost obilježava se svake godine 5. marta u čast prvog sastanka svjetskih eksperata održanom na ovaj dan 1998. god. u Austriji, kako bi razgovarali o energetskoj krizi i njenim mogućim rješenjima.
Međunarodna agencija za energetiku (IEA) procjenjuje da će se u svijetu potrošnja energije povećati za 40% tokom naredne dvije decenije, što znači da vlade svih zemalja treba da sprovode posebne mjere.

Povodom 05. marta Svjetskog dana energetske efikasnosti, EFEKT mreža želi javnosti naglasiti:

  • KOJI JE NJEN ZNAČAJ ENERGETSKE EFIKASNOSTI?
    ŠTA JE DO SADA URADILA BiH U OBLASTI ENERGETSKE EFIKANOSTI?
    ZA ŠTA SE ZALAŽE EFEKT MREŽA ZA OKOLIŠNO PRIHVATLJIVU ENERGIJU?

Dva dominantna i usko povezana problema sa kojima se svijet danas suočava jesu, sa jedne strane, nedostatak i nesigurnost u snabdijevanju energijom i sa druge strane, zagađenje okoliša i klimatske promjene kao posljedica prekomjerne potrošnje energije. Jedan od načina da se negativni uticaji smanje i da se pozitivno utiče na održivi razvoj jeste efikasno korištenje energije. Energetska efikasnost nas čini manje osjetljivim na nestašicu energije, smanjuje zagađenje i direktno utiče na poboljšanje životnih uslova. Energetska efikasnost podrazumijeva niz mjera koje se poduzimaju u cilju smanjenja potrošnje energije, a koje pri tome ne narušavaju uslove života i rada.

Ulaganje u energetsku efikasnost omogućava zapošljavanje velikog broja ljudi na veoma širokom geografskom području kroz povećan angažman domaćih firmi i radne snage. Posebno domaće industrije izolacionih građevinskih materijala, ekoloških energenata i sistema za proizvodnju toplinske energije kao i stručnjaka iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Bosna i Hercegovina, pored ostalih međunarodnih akata, 27. jula 2006. godine, odlukom Predsjedništva, ratificirala Ugovor „Sporazum o uspostavljanju energetske zajednice“, čime je naša država preuzela niz obaveza i rokova kojih je obavezna pridržavati se. Zbog neispunjenja obaveza navedenih u Sporazumu, BiH već trpi određene posljedice. Kako se navodi u Pismima upozorenja Sekretarijata Energetske zajednice u Beču, od 11. februara i 3. marta 2014. upućenim Bosni i Hercegovini, “do sada, Federacija Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikt nisu usvojili legislativu koja ugrađuje Direktivu 2006/32/EC o efikasnosti korištenja krajnje energije i energetskih usluga, niti su usvojili akcione planove energetske efikasnosti, ili u bilo kojem slučaju, nisu prezentirali iste Sekretarijatu. Ovdje posebno mislimo na Zakon o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine“.

Osim nepostojanja pravne regulative u oblasti energetike, u FBiH trenutnu energetsku politiku vode elektroprivrede, a proizvodnja električne energije je stavljena u prvi plan. Toplinska energija je znatno zanemarena. Isti je slučaj i sa obnovljivim izvorima energije. U prvi plan je stavljena proizvodnja električne energije iz Sunčeve energije, dok je proizvodnja toplinske energije iz energije Sunca zanemarena.

Ovako neuređeno stanje je idealno tlo za “lov u mutnom” i korupciju.

Kao odgovor na ovakvo stanje u oblasti zaštite okoliša i energetske efikasnosti Centar za razvoj i podršku (CRP) je formirao EFEKT mrežu za okolišno prihvatljivu energiju koja broji preko 90 pojedinaca iz cijele BiH. EFEKT mreža želi konstruktivno doprinijeti stvaranju okolišno prihvatljivog energetskog sektora u BiH, koji ispunjava sve međunarodne obaveze preuzete u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji i ugovorom o Energetskoj Zajednici po pitanjima povećanja energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, smanjenja negativnog uticaja fosilne energije na okoliš, zdravlje ljudi i cjelokupan društveno-ekonomski razvoj.

Budući da je skoro 10 godina prošlo od preuzimanja obaveza prema Energetskoj zajednici a Zakon o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine još uvijek nije usvojen, ovim saopštenjem Centar za razvoj i podršku iz Tuzle i EFEKT mreža za okolišno prihvatljivu energiju u Bosni i Hercegovini, žele donosioce odluka još jednom podsjetiti i upozoriti na činjenicu da je Bosna i Hercegovina obavezna ispunjavati preuzete međunarodne obaveze i rokove. EFEKT mreža još jednom apeluje na HITNO usvajanje legislative koja uređuje ovu oblast, a tu posebno mislimo na Zakon o energijskoj efikasnosti FBiH. To bi bio značajan iskorak u pravcu “uvođenja reda” i sistemskog rješavanja problematike u energetici u FBiH i BiH, bez čega nema okolišno prihvatljivog energetskog sektora.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply