• Sarajevo će dobiti bolje grijanje i čistiji zrak!

    Sarajevo će dobiti bolje grijanje i čistiji zrak!0

    Revizija idejnog projekta gradnje toplovoda Kakanj – Sarajevo ovaj projekt prikazala je opravdanim i isplativim. Time je trasiran put za realizaciju ovog generacijskog projekta. Kazao je ovo za „Avaz“ Fuad Čibukčić, direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije. Borba za izradu