• Međuetnički dijalog i saradnja kao ključ održivog razvoja

    Međuetnički dijalog i saradnja kao ključ održivog razvoja0

    Međuetnički dijalog i saradnja su ključni za održavanje zdravih odnosa u zajednici, socijalnog povjerenja i tolerancija. Promocija takvih dijalog i saradnja zahtijevaju ohrabrenje i angažman državnih institucija, kao i učešće širokog spektra predstavnika građana, naime civilno društvo, uključujući i vjerske,