• Nema gradnje HE u NP Sutjeska

    Nema gradnje HE u NP Sutjeska0

    Okružni sud u Banjaluci je poništio Rješenje o odobravanju Studije uticaja na životnu sredinu malih hidroelektrana planiranih u kanjonu rijeke Hrčavke u Nacionalnom parku Sutjeska, te presudio u korist Centra za životnu sredinu.

    “Ova presuda dokazuje ne samo evidentno kršenje …