Top 10 termoenergetskih blokova u BiH

Top 10 termoenergetskih blokova u BiH

Pogledajte listu od top 10 termoenergetskih blokova u Bosni i Hercegovini koji su svrstani po instalisanoj snazi pojedinačnih blokova. TE Ugljevik Instalisani kapacitet: 300 MW Vrsta uglja: lignit Termoelektrana je puštena u pogon 1985. godine na potpuno novoj lokaciji gdje je ujedno otvoren i rudnik lignita. Kod izgradnje Rudnika i Termoelektrane “Ugljevik I”, ustanovljena je idejna koncepcija da

Pogledajte listu od top 10 termoenergetskih blokova u Bosni i Hercegovini koji su svrstani po instalisanoj snazi pojedinačnih blokova.

TE Ugljevik

Instalisani kapacitet: 300 MW
Vrsta uglja: lignit

Termoelektrana je puštena u pogon 1985. godine na potpuno novoj lokaciji gdje je ujedno otvoren i rudnik lignita. Kod izgradnje Rudnika i Termoelektrane “Ugljevik I”, ustanovljena je idejna koncepcija da se na istoj lokaciji grade četiri termoenergetska bloka po 300 MW. Na osnovu 60% istraženosti rudnog ležišta ugljevičkog basena priznate su raspoložive rezerve uglja od 462 mil. tona, što daje sirovinsku osnovu za četiri termoenergetska bloka po 300 MW. Trenutno je u fazi izgradnje TE Stanari koja je bazirana na pomenutim zalihama lignita.

TE Gacko

Instalisani kapacitet: 300 MW
Vrsta uglja: lignit

Termoelektrana Gacko je blokovskog tipa instalisane snage 300 MW ćija je izgradnja počela 1977 a puštena je u rad 1983. godine. Elektrana kao gorivo koristi lignit iz Površinskog kopa “Gračanica” otvorenog paralelno sa izgradnjom termoelektrane. Sa potvrđenim bilansnim rezervama od 338 mil.tona i vanbilansnim rezervama od 66 mil. tona Gatački ugljeni basen predstavlja stabilan izvor energije za duži niz godina.

TE Kakanj Blok 7 

Instalisani kapacitet: 230 MW
Vrsta uglja: mrki ugalj

Blok 7 termoelektrane Kakanj izgrađen je 1988. godine i značajno rekonstruisan u periodu 2000 – 2005 godina. Prva 4 bloka TE Kakanj, svaki instalisane snage 32 MW, koji su izgrađeni u periodu 1948 1960 godine isključeni su iz pogona zbog starosti. Termoelektranu ugljem snabdijeva Rudnik mrkog uglja “žKakanj” koji trenutno raspolaže proizvodnim kapacitetima od 1.200.000 tona od čega oko 800.000 tona na površinskom kopu i
400.000 tona u podzemnoj eksploataciji. Ukupne rezerve uglja u okviru rudnika Kakanj procijenjuju se na 438 mil. Tona.

TE Tuzla Blok 6 

Instalisani kapacitet: 230 MW

Vrsta uglja: lignit, mrki ugalj

Blok 6 termoelektrane Tuza izgrađen je 1978. godine sa instalisanom snagom od 215 MW. Uz značajne investicije u periodu 1998 2006 blok je kompletno revitaliziran i njegova snaga je povećana na 230 MW i značajno povećana sigurnost postrojenja. Svi blokovi termoelektrane Tuzla
snabdijevaju se ugljem iz ugljenog bazena Kreka Banovići kojeg ćini kompleks rudnika. Rudnik Kreka Dubrave je površinski kop sa projektovanim prosječnim proizvodnim kapacitetom od 3,0 mil tona godišnje na period od 30 godina  ima zalihe lignita procijenjene na 449,2 mil tona. U okviru površinskog kopa Å ikulje  proizvodi se godišnje 810.000 tona uglja, od čega se 85% koristi za potrebe termoelektrane a 15% za potrebe tržišta. Eksploatacione rezerve ovog rudnika su 86,5 mil.tona.

TE Tuzla Blok 5 

Instalisani kapacitet:  200 MW
Vrsta uglja:  lignit, mrki ugalj

Blok 5 termoelektrane Tuzla izgrađen je 1974. gdine iste snage i performansi, kao i prethodno izgrađeni Blok 4 od 200 MW. U periodu odbove 1998 2005 Blok 5 je revitaliziran čime mu je proizvodni vijek produžen za najmanje 15 godina. Pored uglja iz rudnika Kreka u  TE Tuzli koristi se ugalj iz rudnika mrkog uglja Banovići ćija je ukupna proizvodnja, na 2 površinska kopa i u podzemnoj eksploataciji, oko 1,5 mil. tona godišnje.

TE Tuzla Blok 4

Instalisani kapacitet:   200 MW

Vrsta uglja:  lignit, mrki ugalj

Blok 4 termoelektrane Tuzla, instalisane snage 200 MW, pušten je u pogon 1971. godine a sanacija i  modernizacija  izvršene su u periodu 1999 2007 pa je životni vijek i ovog bloka značajno produžen.

TE Kakanj Blok 6

Instalisani kapacitet:  110 MW
Vrsta uglja: mrki ugalj

Izgradnja Bloka 6 završena je 1977 godine a njegova revitalizacija, koja je obavljena zajedno sa ranije izgrađenim blokom 5 obavljena u periodu 2000 2005 godina značajno je povećala pogonsku spremnost i efikasnost iskorištenja energije a smanjila polutante. Ukupni radni vijek oba bloka produžen je za više od 15 godina.

TE Kakanj Blok 5 

Instalisani kapacitet:  110 MW
Vrsta uglja: mrki ugalj

Blok 5,  izgrađen je 1969 godine a njegovo tehničko rješenje i performanse ponovljene su prilikom izgradnje narednog bloka 6. U periodu 2005 2008 za blokove 5 i 6 izvršena je rekonstrukcija sistema hlađenja kojom se sa poluotvorenog prešlo na zatvoreni sistem hlađenja ćime je, uz ostale rekonstrukcije,  termoelektrana Kakanj značajno smanjila negativni uticaj na okolinu. Pored proizvodnje električne enrgije TE Kakanj isporučuje toplotnu energiju za daljinski sistem grijanja grada Kaknja i isporučuje repro materijal za obližnju tvornicu cementa.

TE Tuzla Blok 3

Instalisani kapacitet: 100 MW
Vrsta uglja:  lignit, mrki ugalj

U termoelektrani Tuzla, u kojoj je izgradnja počela 1959. godine Blok 3, snage 100 MW,  pušten je u pogon 1966. godine. Saniran je i moderniziran zajedno sa blokom 4 uz značajan produžetak životnog vijeka.  TE “žTuzla”, pored proizvodnje električne energije za potrebe EES, proizvodi i isporučuje: toplotnu energiju za sisteme daljinskog grijanja  gradova Tuzle i Lukavca, tehnološku paru za potrebe industrije i industrijsku vodu za bližu okolinu.

Napomena:

Blokovi 1 i 2 TE Tuzla  i  Blokovi 1,2,3 i 4 TE Kakanj,  svi  pojedinačnog instalisanog kapaciteta  od po 32 MW trajno su isključeni iz pogona zbog  isteka radnog vijeka i zastarjelosti opreme.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu