Trenutni kapacitet vjetroelektrana u SAD adekvatan je kapacitetu 11 nuklearnih elektrana

Trenutni kapacitet vjetroelektrana u SAD adekvatan je kapacitetu 11 nuklearnih elektrana

Prema izvještaju američke Asocijacije za Energiju Vjetra (AWEA), koja je trgovačka organizacija, električna energija proizvedena energijom vjetra u Sjedinjenim Američkim Državama trenutno je adekvatna proizvodnji 11 nuklearnih elektrana. Dok Kongresni lideri razmatraju produženje poreskih olakšica za razvoj sektora energije vjetra AWEA saopštava da su podrške u projektima vjetra od 2008 godine generisale izgradnju posljednjih 50.000 MW instalisanih kapaciteta

Prema izvještaju američke Asocijacije za Energiju Vjetra (AWEA), koja je trgovačka organizacija, električna energija proizvedena energijom vjetra u Sjedinjenim Američkim Državama trenutno je adekvatna proizvodnji 11 nuklearnih elektrana.

Dok Kongresni lideri razmatraju produženje poreskih olakšica za razvoj sektora energije vjetra AWEA saopštava da su podrške u projektima vjetra od 2008 godine generisale izgradnju posljednjih 50.000 MW instalisanih kapaciteta što predstavlja dovoljno električne energije za 13 miliona domaćinstava.

Promotori vjetro energije smatraju da su kritični fakor za rast sektora bile poreske olakšice, ćiji rok ističe ove godine, koje su omogućavalu vlasnicima vjetro parkova olakšicu od 2,2 centa $  po kilowat-satu proizvedene energije.

Prošle sedmice, kada su mnogi farmeri u saveznoj državi Iowa primili desetine hiljada dolara kao naknadu za držanje
vjetro turbina na njihovoj zemlji izražena je kritika prema republikanskom predsjedničkom kandidatu zbog njegovog protivljenja produženju poreskih olakšica.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu