Trump namjerava spasiti industriju uglja

Trump namjerava spasiti industriju uglja

Suspaljivanjem peleta kao jedna od mjera za "čistiji ugalj"

Trumpova administracija donijela je neke konkretne mjere koje se odnose na drvnu industriju. Primjerice, zaustavila je donošenje regulative o formaldehidima sljedećih 60 dana. Ovo će se pravilo značajno odraziti na proizvođače drvnih ploča. S druge strane, očekuju se mjere u energetici, budući da je suspaljivanje peleta od 10% u termoelektranama na ugalj u Europi uobičajena praksa.

Trumpova administracija razmatra takve mogućnosti za SAD, što bi moglo spasiti desetke hiljada poslova u rudarstvu te kreirati hiljade novih radnih mjesta u proizvodnji peleta. Prema procjenama Williama Straussa, američkog stručnjaka za biogoriva, jedna elektrana na pelet kapaciteta 500.000 tona po godini može osigurati 800 radnih mjesta u šumarstvu.

Proizvodnja uglja u SAD-u u 2016. je godini bila manja za 17% u odnosu na prethodnu godinu, što je najniža razina od 1978. U Europi se suspaljivanje subvencionira, a Vlada SAD-a treba pronaći odgovarajuće modele i za najveću svjetsku ekonomiju.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply