Tržište električne energije u BiH nije otvoreno za konkurenciju

Tržište električne energije u BiH nije otvoreno za konkurenciju

Tržište električne energije u Bosni i Hercegovini nije otvoreno za konkurenciju, iako od 1.1.2015. godine kupci mogu odabrati snabdjevača, mišljenje je Konkurencijskog vijeća BiH. “Konkurencijsko vijeće je prikupljalo informacije i podatke od privrednih subjekata koji posjeduju dozvolu-licencu za snabdijevanje kupaca električnom energijom i to: Energy Finacing Team d.o.o. Bileća, GEN-I d.o.o. Sarajevo, Elektroistok 1967 d.o.o.

Tržište električne energije u Bosni i Hercegovini nije otvoreno za konkurenciju, iako od 1.1.2015. godine kupci mogu odabrati snabdjevača, mišljenje je Konkurencijskog vijeća BiH.

“Konkurencijsko vijeće je prikupljalo informacije i podatke od privrednih subjekata koji posjeduju dozvolu-licencu za snabdijevanje kupaca električnom energijom i to: Energy Finacing Team d.o.o. Bileća, GEN-I d.o.o. Sarajevo, Elektroistok 1967 d.o.o. Sarajevo i Proenergy d.o.o. Mostar.”, istaknuto je u mišljenju Konkurencijskog vijeća koje je izdato na zahtjev Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, a na osnovu javno dostupnih podataka, te podataka prikupljenih od regulatornih tijela u BiH.

Prikupljajući podatke Konkurencijsko vijeće je zaprimilo odgovor privrednog subjekta “Energy Finacing Team” d.o.o. Bileća u kojem navodi da u periodu od 01.01.2015. godine pa do danas nije zaključio niti jedan ugovor sa kvalifilkovanim kupcem, kroz postupak promjene snabdjevača. U periodu prije 01.01.2015. godine, zaključili su ugovor sa kvalifikovanim kupcem iz Federacije Bosne i Hercegovine. Privredni subjekt “Energy Finacing Team” d.o.o. Bileća, ističe da nije imao problema kod pružanja isporuke električne energije u dosadašnjem periodu.

“Proenergy” d.o.o. iz Mostara navodi da je od dana 01.01.2015. godine, tržište električne energije formalno-pravno otvoreno i da imaju potpisane ugovore sa kvalifikovanim kupcima u Bosni i Hercegovini, ali da isti nisu stupili na snagu zbog tehničkih poteškoća.

Firma “GEN-I” d.o.o. iz Sarajeva navodi kako nije zaključio niti jedan ugovor sa kvalifilkovanim kupcem. Iz ove firme navode da na nivou operatora sistema, prenosa i distribucije električne energije nisu zaživljele sa radom sve regulirane odgovornosti.

Stoga je analizom prikupljenih podataka Konkurencijsko vijeće došlo do zaključaka: da na tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini, trenutno 24 snabdjevača električne energije posjeduju licence za snadbijevanje električnom energijom, da je od ukupnog broja licenciranih snadbjevača u 2014. godini na tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini, samo sedam obavljalo isporuku električne energije krajnjim kupcima, da su prema kriteriju broja kupaca kojim vrše isporuku električne energije na tržištu maloprodaje električne energije u 2014. godini na teritoriju Bosne i Hercegovine djelovala tri snabdjevača sa značajnom tržišnom snagom (JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Mješoviti Holding Elektroprivrede Republike Srpske a.d. Trebinje i JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar), da su u 2014. godini na teritoriji Bosne i Hecegovine učesnici na maloprodajnom tržištu električne energije ostvarili slijedeće tržišne udjele (tabela):energija_st01

Zaključci do kojih je došlo Konkurencijsko vijeće jesi u to da na području Federacije Bosne i Hercegovine nakon 01.01.2015. godine, samo dva kvalifikovana kupca iskoristila svoje pravo snabdijevanja električnom energijom od snabdjevača koji nisu javni snadbjevači i to privredni subjekti Aluminij d.d. Mostar i B.S.I. d.o.o. Jajce, da na području Republike Srpske niti jedan kvalifikovani kupac nije iskoristio svoje pravo da nakon 01.01.2015. godine promjeni snabdjevača električnom energijom, odnosno sklopi ugovor sa novim snabdjevačem električnom energijom.

U cilju utvrđivanja stanja na tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini, Konkurencijsko vijeće je inače prikupilo informacije i podatke relevantnih institucija i to: Državne regulatorne komisije za električnu energiju u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: DERK), Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK) i Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (REERS).

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply