Turski Satem želi graditi mini hidrocentralu u Ilijašu

Turski Satem želi graditi mini hidrocentralu u Ilijašu

Turska firma Satem želi graditi mini hidrocentralu na rijeci Bosni u općini Ilijaš. Prema najavama investitora hidrocentrala bi mogla biti izgrađena za tri mjeseca, a ukoliko se na vrijeme pribave potrebne dozvole gradnja bi mogla početi na ljeto, saopćeno je iz Općine Ilijaš.

Na sastanku potencijalnih investitora i predstavnika općine bilo je riječi o proceduri proglašavanja javnog interesa i pretvaranju poljoprivrednog u građevinsko zemljište.

– Do kompletiranja dokumentacije treba puno vremena. Vode se dva procesa, jedan je dodjela koncesije a drugi pribavljanje građevinskih dozvola i dodjeljivanje okolišne dozvole. Kompanija bi trebala intenzivno raditi i sarađivati sa nadležnim instuticijama kako bi došli do potrebnih dozvola. Također, neophodno je riješiti i imovinsko-pravne odnose jer će ova akumulacija ući dijelom i u privatnu imovinu – rekao je općinski načelnik Akif Fazlić.

Kako je rečeno, Općina Ilijaš nije do sada davala koncesije za izgradnju hidrocentrala. Prvi korak je odobrenje Općinskog vijeća za dodjelu koncesije, drugi najveći dio administracije završava Ministarstvo privrede KS nakon čega Komisija za koncesije podnosi izvještaj Vladi KS koja treba da proglasi javni interes.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply