Tuzlanski kanton ukida koncesiju na sunce

Tuzlanski kanton ukida koncesiju na sunce

Vlada Tuzlanskog kantona napokon je ukinula koncesiju na sunčevu energiju. Više ne žele biti jedini u svijetu koji dodjeljuju koncesiju na sunce. U Vladi Tuzlanskog kantona napokon su shvatili da nisu vlasnici sunca. Koncesija na sunčevu energiju bit će ukinuta. “Vlada je po hitnom postupku odlučila da na slijedećoj sjednici skupštine koja će biti do

Vlada Tuzlanskog kantona napokon je ukinula koncesiju na sunčevu energiju. Više ne žele biti jedini u svijetu koji dodjeljuju koncesiju na sunce.

U Vladi Tuzlanskog kantona napokon su shvatili da nisu vlasnici sunca. Koncesija na sunčevu energiju bit će ukinuta.

“Vlada je po hitnom postupku odlučila da na slijedećoj sjednici skupštine koja će biti do kraja ovog mjeseca stavi da se ove dvije pozicije iz člana 3. izbrišu. Da se iz člana 3. Zakona o koncesijama TK izbrišu stavke 16. i 17. –  korištenje sunčeve energije i vjetra. A da potom stupanjem na snagu ovog izmijenjenog zakona se stave van snage svi ugovori koji su do sada bili. Ako se opredijeli skupština da oni ne mogu biti predmet koncesije, oni neće biti u narednom periodu predmet koncesije”,  kaže Željko Knežiček, ministar industrije, energije i rudarstva Tuzlanskog kantona.

Vlada je priznala grešku. A stav struke je jasan. Koncesija na sunčevu energiju ne smije postojati.

“Naplaćivati nešto što nije u vašem vlasništvu ne možete. To je apsurd. Iz tog razloga što, prije svega, ne znam ko je vlasnik Sunca, da li će se neko pojaviti na Zemlji da je vlasnik ili možda da je negdje u Svemiru. Djeluje destimulativno”, kaže Ismet Salihović, voditelj Centra za obnovljive energije u CRP Tuzla.

Vlada je istovremeno dodijelila koncesije za proizvodnju sunčeve energije za nekoliko privrednih društava, mada zna da će te njene odluke, za samo nekoliko dana, prestati važiti.

“Ukoliko mi ne bi donijeli takve odluke, oni bi vjerovatno bili ostavljeni za naredni mjesec. Posljedica neće biti za nikog. Primjenjivat će se samo novi zakon”,  kaže ministar Knežiček.

U Vladi TK su konačno shvatili da ne mogu naplaćivati sunce. A po tome su, podsjećamo, bili jedinstven primjer u svijetu.

 

(Izvor: Federalna.ba)

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu