U Australiji kreće solarna termoelektrana na metan!

U Australiji kreće solarna termoelektrana na metan!

Američki portal 'Power Engineering International' je izvijestio o skorom puštanju hibridne solarno-plinske termoelektrane u pogon.

Kako se ističe, nova elektrana koja je izgrađena pokraj Adelaidea u Južnoj Australiji iskorištavat će solarnu energiju koja će se prikupljati u solarnim toplinskim kolektorima i energiju nastalu izgaranjem metana koji nastaje razgradnjom otpada.

Proizvedena električna energija potom će se predavati u australski elektroenergetski sistem.

Elektranom će upravljati adelejdska komunalna ustanova NAWMA, koja je zadužena za zbrinjavanje otpada u tri četvrti u sjevernom dijelu Adelaidea.

Pri tome će se iz izgaranja metana dobivati oko 11 000 MW h električne energije godišnje, što je dovoljno za opskrbu 1800 australskih kućanstava, dok će se iz vrele vode koja će se dobivati u polju solarnih kolektora ukupne površine 5000 m2 proizvoditi 2000 MW h električne energije godišnje, što je dovoljno za opskrbu 300 australskih kućanstava.

U projektu još sudjeluju australske firme Joule Energy i LMS Energy, koje će ugovoriti komercijalne ugovore za isporuku električne energije u javnu mrežu.

Istodobno, nova elektrana je u skladu s ciljem Južne Australije da do 2025. ostvari 50% proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i planovima Adelaidea da do iste godine postane prvi ugljično neutralni grad na svijetu.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu