U Beču postavljen zajednički solarni krov na višestambenoj zgradi

U Beču postavljen zajednički solarni krov na višestambenoj zgradi

Bečka firma za opskrbu električnom energijom Wien Energie je postavila prvi zajednički solarni sistem na krov stambene zgrade u vlasništvu Udruge za stambena pitanja zaposlenika u privatnom sektoru.

Postavljanje solarnog sistema na krov zgrade osigurat će opskrbu solarnom energijom za 38 kućanstava. Solarni će paneli biti postavljeni na površini od 400 kvadratnih metara krova, te će godišnje proizvesti 60000 kWh solarne energije. Dio će se energije trošiti odmah na mjestu proizvodnje, dok će se ostatak slati u opskrbnu mrežu.

Pri normalnom bi načinu potrošnje svako kućanstvo 30% vlastitih potreba za energijom trebalo moći pokriti solarnom energijom proizvedenom na vlastitom krovu. Postavljanje solarnih sistema stanarima neće uzrokovati dodatne troškove. Solarna energija plaćat će se prema određenoj tarifi, te će zbog izostanka plaćanja naknada za mrežu i ostalih davanja biti povoljnija u odnosu na druge oblike energije.

S realizacijom takvog projekta do sada se nije moglo krenuti zbog pravnih odredbi. Prema starim regulativama dobivena solarna energija u stambenim zgradama se mogla koristiti isključivo u zajedničkim prostorijama unutar zgrade, tj. na stubištu i za lift.

Nove zakonske odredbe na području obnovljivih izvora energija omogućuju upotrebu solarne energije i u stanovima. „Sunce pretvara krovove u postrojenja za proizvodnju energije u samom centru grada! Mogućnost raspodjele solarne energije na stanove unutar jedne zgrade otvara nove poslovne modele koji će nam omogućiti veliki iskorak u razvoju i gradnji solarnih sistema na području grada”, kazao je Michael Strebl, direktor bečke firme za opskrbu električnom energijom koja planira do kraja godine tisuće Bečana i Bečanki opskrbljivati solarnom energijom. Wien Energie, najveći austrijski operater solarnih panela s ukupno 120 solarnih postrojenja, planira u idućih pet godina uložiti 100 miliona eura u razvoj solarnih postrojenja.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu